Personlige Kort

Merchants

About Us

Slik blir du MasterCard brukersted

Å akseptere MasterCard er en smart avgjørelse
Å akseptere MasterCard er enkelt. Første steg er å kontakte en kortinnløser for å opprette en brukerstedsavtale. En kortinnløser er en finansinstitusjon som er lisensiert MasterCard medlem. En kortinnløser kan tilby tjenester som for eksempel kortbetaling, terminaler, programvare.

Ta kontakt med en av følgende MasterCard kortinnløsere, eller besøk deres hjemmeside for mer informasjon.

Elavon
www.elavon.no


Handelsbanken
www.handelsbanken.no


Nordea
www.nordea.no


Swedbank
www.swedbank.no


Teller
www.teller.no