Personlige Kort

Merchants

About Us

Kontakt oss

Vil du søke om å få et kort? Trenger du svar på spørsmål i forbindelse med kontoen? Har du problemer med et brukersted? Vi kan henvise deg til stedet hvor du kan få svar på disse spørsmålene og mange flere.
 
 
För att spärra ditt kort, ring din kortutgivare på nedanstående nummer;
Aurland Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Telefon:
www.aurlandsparebank.no
Aurskog Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 09.00-15.30
Tor 09.00-18.00
Telefon: 638 544 40
www.aurskog-sparebank.no
Bank 1
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.00-19.00
www.oslo.sparebank1.no
BN Bank
Bolig – og Naeringsbanken AS (BN Bank)
Telefon: 08020
www.bnbank.no
DNBNOR
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 07.00-23.00
Lör 09.00-17-00, Sön 15.00-23.00
Telefon: 04800
www.dnbnor.no
EnterCard
Holbergsg 21
Postboks 67 83 St: Olovs plats
NO-0130 Oslo, Norway
www.entercard.no
www.remembercard.no
Fokus Bank ASA
Kundservice Åpningstider:
Man-tor 07.00-21.00
Fre 07.00-18.00
Telefon: 08540
www.fokus.no
GE Money Bank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.00-20.00
Lör 09.00-16.00
Telefon: 518 360 60
www.gebank.no
Gjensidige
www.gjensidige.no
Gjerpen og Solum Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-tor 08.30-19.00
Fre 08.30-15.30
Telefon: 35 58 89 00
www.gsbanken.no
Halden Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 09.00-15.30
Tor 09.00-17.00
Telefon: 69 17 88 00
www.halden.sparebank1.no
Hallingbanken Aal Sparebank
Lillestrom Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.15-15.30
Tor 08.15-18.00
Telefon: 63 80 42 00
www.lillestombanken.no
Handelsbanken
www.handelsbanken.no
Landkreditt Bank AS
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.00-16.00
Telefon:230 008 00
www.landkredittbank.no
Lom og Skjak Sparebank
Telefon: 61 21 90 00
www.lomogskjak.sparebank1.no
Modum Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-tor 08.30-16.30
Fre 08.30-15.15
Telefon: 327 819 00
www.modum.sparebank1.no
Nordea Bank Norge ASA
Kundservice Åpningstider:
Telefon: 815 325 00
www.nordea.no
Nordlandsbanken
www.nordlandsbanken.no
Nottero Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 09.00-15.30
Tor 09.00-17.00
Telefon: 02440
www.nottero.sparebank1.no
Postbanken
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 07.00-23.00
Lör 09.00-17-00, Sön 15.00-23.00
Telefon: 03800
www.postbanken.no
Ringerikes Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.00-15.30
Telefon: 321 133 00
www.ringerike.sparebank1.no
Romsdals Fellesbank A/S
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 07.00-23.00
Telefon: 07300
www.romsdals.fellesbank.no
Rygge-Vaaler Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 09.00-15.30
Tor 09.00-17.00
Telefon: 05700
www.rsv.sparebank1.no
Sparebank Sor
Kundservice Åpningstider:
Man-tor 08.00-20.00
Fre 08.00-15.30
www.sor.no
Sandsvaer Sparebank
Sparebanken Grenland
Telefon: 02670
www.spb-grenland.sparebank1.no
SEB Kort
Postboks 203 Sköyen
NO-0213 Oslo, Norway
www.seb.no
www.eurocard.no
Sparebanken Hedmark
Kundservice Åpningstider:
Man-tor 08.00-21.00
Fre 08.00-16.00
Telefon:625 122 00
www.sparebanken-hedmark.no
Sparebanken Jevnaker Lunner
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 09.00-15.30
Tor 09.00-17.30
Telefon: 613 148 00
www.jevnaker.sparebank1.no
Sparebanken Midt-Norge
Kundservice Åpningstider:
Man- fre 07.30-19.00
Telefon: 07300
www.smn.no
Sparebanken Nord-Norge
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 07.00-21.00
Lör 10.00-15.00
Telefon: 02244
www.snn.no
Sparebanken Rogaland
Kundservice Åpningstider:
Telefon: 02002 (privat) 02008 (företag)
www.sr-bank.no
Sparebanken Vest
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 07.00-21.00
Lör 09.00-16.00
Telefon: 815 220 02
www.spv.no
Storebrand Bank
www.storebrand.no
Storebrand Bank AS
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.00-20.00
Lör 09.00-15.00
Telefon:08880
www.storebrand.no
Vestfold Sparebank
Kundservice Åpningstider:
Man-fre 08.00-16.00
Tor 08.00-17-00
Telefon: 02480
www.sparebank1vestfold.no