Praktische aspecten


van kaartacceptatie

Hoe kan ik mijn bank-/girorekeningnummer wijzigen?

Een verzoek tot wijziging van bank- of girorekeningnummer moet altijd schriftelijk worden gedaan. Het verzoek dient ondertekend te zijn door degene die in eerste instantie het contract met de acquirer heeft getekend.

Wat is mijn floorlimit?

Uw floorlimit staat vermeld op uw aansluitovereenkomst.

Ik wil telefonisch goedkeuring voor een transactie aanvragen. Wat moet ik doen?

U kunt contact opnemen met uw acquirer voor een autorisatie.

Bij betalingen op afstand moet ik een CVC-code doorgeven. Wat is dit en waarvoor wordt deze code gebruikt?

Vanaf 1 juni 2001 zijn bedrijven die betalingen op afstand accepteren (postorders, telefonische bestellingen en internetbetalingen) verplicht ook de Card Validation Code (CVC) door te geven. De CVC is een driecijferige code, die op de achterzijde van de Creditcard staat. Op de handtekeningstrook is het volledige kaartnummer leesbaar (of alleen de laatste vier cijfers). Rechts hiervan staat de CVC. Deze code vormt samen met het kaartnummer en de vervaldatum van de kaart een unieke combinatie. Bij transacties waarbij de kaart niet fysiek aanwezig is, biedt de CVC een extra veiligheidscontrole om fraude met valse kaarten te beperken. De CVC wordt samen met de overige kaartgegevens doorgegeven aan de kaartuitgevende instantie die de transactie vervolgens goed- of afkeurt. Verder is het van belang te weten dat wanneer u als kaarthouder een transactie betwist en u de CVC niet of niet juist heeft aangeleverd, u in het ongelijk wordt gesteld.

Hoe toon ik klanten dat ik MasterCard accepteer?

Bij het ontvangen van een MasterCard aansluitovereenkomst ontvangt u promotiemateriaal (o.a. een raamsticker, displays voor bij de kassa), waarmee u duidelijk kan laten zien dat MasterCard houders bij u van harte welkom zijn.