Tips voor fraudebestrijding

Hier zijn enkele tips die u kunt ondernemen om fraudebestrijding te voorkomen:

1. Controleer het gestanste kaartnummer op de voorzijde van de kaart: alle MasterCard kaartnummers beginnen met het cijfer 5. Het kaartnummer moet duidelijk leesbaar zijn, alle cijfers even groot en het nummer loopt door tot in het hologram.
2. Onderzoek het hologram: het 3D-hologram met de in elkaar overlopende wereldbollen weerspiegelt licht en lijkt te bewegen als de kaart wordt bewogen.
3. Controleer de handtekening op de achterzijde: de kaart moet op de achterzijde getekend zijn door de kaarthouder. Deze handtekening moet overeenkomen met de handtekening op de sales slip.
4. Controleer de magneetstrip op de achterzijde: de magneetstrip mag niet beschadigd zijn of geen onregelmatigheden vertonen.
5. In geval van vermoeden van misbruik, informeer direct uw acquiring bank of financiële instelling.
Fraude bestrijding
Fraudepreventie