Wat is EMV?

In Nederland hebben de meeste banken en kaart uitgevende instanties creditcard en betaalpassen met magneetstip al vervangen; door passen met een chip (EMV, naar de ontwikkelaars Eurpay, MasterCard en Visa genoemd). Het is de bedoeling dat de chip op termijn de magneetstrip geheel vervangt en de creditcards die nu alleen een magneetstip hebben zullen dan ook waarschijnlijk in 2008 en 2009 vervangen worden.
De EMV technologie maakt betalingen veiliger, zowel voor acceptanten als consumenten. Daarnaast draagt het bij aan kostenverlaging en vergemakkelijkt het betaalproces.
Waarom zijn kaarten met EMV chip veiliger?
  • De chiptechnologie is moeilijker te kraken dan magneetstrips en daardoor beter beschermd tegen fraude door de combinatie met een PIN code. Dit zorgt voor een vermindering van fraude bij acceptatie van EMV kaarten.
  • Transacties met chipkaarten worden elektronisch geaccordeerd waardoor het aantal foutmeldingen verminderd in vergelijking tot transacties waarbij het bonnetje ondertekend moet worden.
  • Winkeliers hoeven handtekeningen niet meer te controleren om de transactie af te ronden en goed te keuren. De terminal controleert of de combinatie van de chip met de ingetoetste pincode juist is voordat de transactie wordt goedgekeurd.
Waarom leidt de acceptatie van kaarten met EMV chip tot kostenverlaging voor acceptanten?
  • Door de veiligere transactie en makkelijkere handeling vindt de betaling sneller plaats.
  • Vermindering van chargebacks, het terugdraaien van de betaling op verzoek van de cardhouder, biedt een voordeel voor de acceptant
Hoe vindt het betaalproces plaats met een chip?
Bij een betaling met een creditcard, die is voorzien van de EMV technologie, toetst de kaarthouder een pincode op de terminal in. De pincode vervangt daarmee de handtekening die bij een betaling met een magneetstip creditcard wordt gezet. De handeling is voor zowel de acceptant als de kaarthouder vergelijkbaar met hoe de betaling nu al plaatsvindt in Nederland bij debit betalingen waarbij de authenticiteit plaatsvindt door het intoetsen van een code. Het enige verschil is dat de kaart in de terminal wordt gestoken, de zogenaamde ‘dip’, in plaats van er door heen gehaald te worden, de zogenaamde ‘swipe’.
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.vanstripnaarchip.nl
Voor informatie over EMV terminals kunt u contact opnemen met uw terminal provider.