Veel Gestelde Vragen

Veel gestelde vragen over MasterCard acceptatie
Ik heb mijn creditcard geannuleerd, maar de kaartbijdrage is toch afgeschreven. Hoe kan dat?
Minimaal twee maanden voor de vervalmaand van uw creditcard dient u een schriftelijke opdracht te geven uw creditcard te annuleren. Bij niet-tijdige opzegging wordt u de jaarlijkse kaartbijdrage om in rekening gebracht en kan u geen aanspraak maken op restitutie.
Back to Top
Kan ik de bestedingsruimte laten verhogen?
Het verzoek hiertoe kan u indienen bij uw bank of kaartuitgevende instantie.
Back to Top
Hoe wordt de creditcard verzonden?
Uw nieuwe creditcard wordt verzonden naar uw huisadres.
Back to Top
Wat is een kaartbijdrage?
De kaartbijdrage is het bedrag dat u jaarlijks voor uw creditcard betaalt, zodat u gebruik kan maken van de betaalmogelijkheden en faciliteiten.
Back to Top
Mijn partner en ik hebben ieder een creditcard, maar de kaartbijdrage is verschillend. Hoe kan dat?
Als er sprake is van een hoofdkaart en tweede (partner) kaart, dan krijgt u in de meeste gevallen korting op de tweede kaart.
Back to Top
Kan u mij een rekenvoorbeeld geven van de werking van de kredietfaciliteit?
Stel: u heeft een opgenomen kredietbedrag van € 1500. U dient per maand minimaal 5% van het opgenomen kredietsaldo met een minimum van € 45 af te lossen. U lost dan van deze € 1500 gemiddeld € 49,55 per maand af inclusief rente, gedurende een theoretische doorlooptijd van 37 maanden.

U begint met een aflossing van 5% over € 1500. De volgende maand betaalt u 5% over het resterende kredietsaldo, inclusief rente. U blijft 5% over het openstaande opgenomen krediet betalen tot het minimale maandbedrag van € 45 is bereikt. Vanaf dat moment betaalt u € 45 aflossing per maand, inclusief rente.
Back to Top
Wanneer betaal ik rente?
Rente betaalt u pas wanneer u gebruikmaakt van de mogelijkheid tot gespreid betalen. De rente wordt berekend met ingang van de datum zoals vermeld op uw rekeningoverzicht. Op het rekeningoverzicht ziet u iedere maand het rentepercentage en het rentebedrag dat u moet betalen.

U betaalt géén rente over het opgenomen kredietsaldo wanneer u, binnen het aantal dagen na de datum die op uw rekeningoverzicht staat vermeld, het totale bedrag van al uw bestedingen van de afgelopen maand heeft betaald.
Back to Top
Wat gebeurt er als mijn bestedingen de kredietlimiet overschrijden?
Als uw bestedingen hoger zijn dan uw kredietlimiet, dan wordt het bedrag van deze overschrijding, plus de vaste aflossing van het opgenomen krediet, automatisch geïncasseerd.
Back to Top
Wat is het verschil tussen de bestedingsruimte en de kredietlimiet?
Uw bestedingsruimte is het maximale bedrag dat u iedere maand met uw creditcard kunt besteden. Na de maandelijkse verrekening kan u weer over uw bestedingsruimte beschikken. Uw kredietlimiet is het maximale bedrag waarvan u gebruik kan maken om uw bestedingen gespreid te betalen.
Back to Top
Hoe weet ik of een internetwinkel mijn gegevens goed beveiligt?
Bij de meeste internetwinkels is de pagina waar u uw kaartgegevens invult beveiligd. Dit houdt in dat uw creditcard gegevens versleuteld worden verstuurd en onderweg niet door derden kunnen worden onderschept. De meest gebruikte beveiligingsmethode is SSL (Secure Socket Layer).

Een website die beveiligd is, herkent u als volgt: in uw browser verschijnt een slotje (Internet Explorer) of een sleuteltje (Netscape) onderaan in scherm. Bovendien begint het internetadres van de pagina met 'https' in plaats van 'http' (de 's' staat voor 'secure'). Check de website van de internetwinkel zelf ook of zij u informeren over dit onderwerp.
Back to Top
Kan ik met mijn MasterCard creditcard betalen via internet?
U kan met uw MasterCard creditcard betalen via internet bij bedrijven die aangeven MasterCard te accepteren. Wij adviseren u, indien u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, wel rekening te houden met een aantal richtlijnen. Deze kan u vinden op deze website in de rubriek 'Veilig betalen via internet'.
Back to Top
Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van mijn MasterCard creditcard bij de geldautomaat?
Uw bank bepaalt het tarief voor het opnemen via de geldautomaat. Raadpleeg de website van de bank voor de actuele tarieven of neem contact op met uw bank of kaartuitgevende instantie .
Back to Top
Wat houdt MasterCard Global Service in?
Wanneer u in het buitenland problemen hebt met uw MasterCard raden wij u aan om in eerste instantie contact op te nemen met uw bank of kaartuitgevende instantie. Daarnaast kan u een beroep doen op MasterCard Global Service een wereldwijd netwerk van gratis hulptelefoonnummers. MasterCard Global Service helpt u direct.

U vindt de nummers op nagenoeg alle luchthavens en stations, bij hotels, in het telefoonboek en via de lokale inlichtingendienst. Of kijk op www.mastercard.com.
Back to Top
Wanneer ontvang ik mijn rekeningoverzicht?
Een keer per maand, op vooraf vastgestelde data, worden de rekeningoverzichten verzonden.
Back to Top
Blijft mijn kaartnummer ongewijzigd?
Ja, uw kaartnummer en eventuele pincode blijven ongewijzigd op uw verlengde kaart.
Back to Top
Hoe kom ik in het bezit van een nieuwe MasterCard creditcard?
Uw bank of kaartuitgevende instantie informeert u hoe u in het bezit komt van uw nieuwe creditcard.
Back to Top
Kan mijn creditcard eerder verlengd worden?
Als uw creditcard bijvoorbeeld zou komen te vervallen tijdens uw vakantie, dan kan u vooraf vragen om een zogenaamde ‘vervroegde verlenging’. Hieraan zijn mogelijk wel kosten verbonden.
Back to Top
Wanneer wordt mijn creditcard verlengd?
Uw creditcard wordt automatisch verlengd in de maand voorafgaande aan de vervaldatum op uw creditcard.
Back to Top
Wat is de geldigheidsduur van mijn creditcard?
De geldigheidsduur van uw creditcard staat vermeld op de voorzijde van uw MasterCard en verstrijkt op de laatste dag van de maand. Deze datum (de maand en het jaar) staat op uw creditcard vermeld.
Back to Top
Blijft het kaartnummer van de nieuwe creditcard, na blokkering van de oude, ongewijzigd?
Nee, de nieuwe creditcard krijgt in dat geval een nieuw kaartnummer. Als u op uw geblokkeerde kaart een pincode had, krijgt u tevens een nieuwe pincode toegestuurd.
Back to Top
Blijft mijn kaartnummer ongewijzigd?
Nee. Een Emergency Replacement Card (tijdelijke vervangende kaart) kan alleen worden uitgegeven na blokkade van uw oorspronkelijke creditcard. Hierdoor krijgt de Emercengy Replacement Card een ander kaartnummer.
Back to Top
Hoe lang is een Emergency Replacement Card geldig?
De Emergency Replacement Card is 3 maanden geldig. Hierna wordt deze automatisch vervangen door een nieuwe creditcard. Het kaartnummer van deze kaart blijft gelijk aan dat van de Emergency Replacement Card. Aan het verstrekken van een Emergency Replacement Card kunnen kosten worden verbonden.
Back to Top
Hoe wordt de Emergency Replacement Card verzonden?
In de meeste gevallen per koerier naar een met u afgesproken adres.
Back to Top
Hoe ziet een Emergency Replacement Card eruit?
Omdat het hier om een ‘nood creditcard’ gaat, heeft de Emergency Replacement Card een ander uiterlijk. Op de creditcard staat bijvoorbeeld dat het om een Emercengy Replacement Card gaat. Op deze card kan geen pincode worden uitgegeven voor het opnemen van geld uit geldautomaten.

Aan het verstrekken van een Emergency Replacement Card kunnen kosten worden verbonden.
Back to Top
Wat is een Emergency Replacement Card?
In noodsituaties kan uw creditcard tijdelijk vervangen worden door een zogenaamde 'Emergency Replacement Card' (bijvoorbeeld bij verlies of diefstal van uw creditcard in het buitenland). U kan met deze 'nood creditcard' gewoon betalen. Het is echter niet mogelijk om met deze kaart geld op te nemen uit aangesloten geldautomaten.

Aan het verstrekken van een Emergency Replacement Card kunnen kosten worden verbonden.
Back to Top
Hoe wordt er geïncasseerd?
Het totaalbedrag van uw rekeningoverzicht wordt automatisch geïncasseerd van uw bank- of girorekening. Dit rekeningnummer staat bovenaan uw rekeningoverzicht vermeld.

Als u gebruikmaakt van een kredietfaciliteit, wordt minimaal het bedrag van 5% van het opgenomen kredietsaldo met een minimum van € 45 geïncasseerd. U kan altijd onbeperkt meer aflossen.
Back to Top
Wat moet ik doen als mijn bestedingsruimte bereikt is?
Voor een tijdelijke verhoging van uw bestedingsruimte kan u contact opnemen met uw bank of kaartuitgevende instantie.
Back to Top
Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van mijn MasterCard creditcard?
Uw bank bepaalt het tarief voor het gebruik van uw kaart. Raadpleeg de website van de kaartuitgevende bank of instantie voor de actuele tarieven of neem contact op met uw bank.
Back to Top
Zijn er kosten verbonden aan het opzeggen van mijn creditcard?
Aan het opzeggen van uw creditcard zijn geen kosten verbonden. Bij niet-tijdige opzegging wordt de jaarlijkse kaartbijdrage in rekening gebracht. Hierover kan u geen restitutie ontvangen.
Back to Top
Kan ik de bestedingsruimte laten verhogen?
Ja. Het verzoek hiertoe kan u indienen bij uw bank of kaartuitgevende instantie.
Back to Top
Wordt de MasterCard creditcard wereldwijd geaccepteerd?
Ja, MasterCard wordt overal ter wereld in winkels en bij geldautomaten geaccepteerd waar u een MasterCard logo ziet. Tegenwoordig kunt u uw kaart op meer dan 24 miljoen plaatsen gebruiken.
Back to Top
Met wie moet ik contact opnemen in geval van problemen met mijn MasterCard creditcard?
Indien u problemen heeft met uw kaart, dan kan u best contact opnemen met uw bank of kaartuitgevende instantie. Het nummer staat op de kaart, op uw maandelijks transactieoverzicht of rekeningafschrift.
Back to Top
Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn kaart?
Bij verlies of diefstal van uw kaart, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met uw bank of financiële instelling. Als voorzorgsmaatregel, raden wij u aan om dit nummer ergens te noteren en gescheiden van uw kaart en portefeuille te bewaren.
Back to Top
Waar kan ik een overzicht krijgen van plaatsen waar MasterCard/Maestro geldautomaten zijn?
Het MasterCard netwerk van geldautomaten geeft u onmiddelijk toegang tot contant geld. Om ergens een geldautomaat te vinden, gelieve onze geldautomaatzoeker (ATM Locator) te raadplegen of contact op te nemen met uw bank of kaartuitgevende instantie.
Back to Top
Wat is een ATM?
ATM staat voor Automated Teller Machine en is een geldautomaat. Hierdoor is het mogelijk om overal en op elk moment geld op te nemen. Het is belangrijk om te weten dat vele banken en kaartuitgevende instanties kosten aanrekenen voor een geldopname met een MasterCard creditcard.
Back to Top
Wat moet ik doen om hulp van MasterCard Worldwide te krijgen in geval van nood tijdens een vakantie of reis?
Waar u zich ook ter wereld bevindt, u kan met uw kaartproblemen altijd terecht bij onze helpdesk. Wanneer u ons algemene telefoonnummer 001-31 42 75 6690 belt, kunt u terecht bij iemand die uw taal spreekt, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.
Back to Top
Wat moet ik doen om de kredietlimiet van mijn MasterCard kaart te verhogen?
Neem hiervoor contact op met uw bank of kaartuitgevende instantie.
Back to Top
Waar kan ik informatie vinden over mijn huidige MasterCard (bijvoorbeeld om de NAW naam, adres, woonplaats gegevens te veranderen of om een extra kaart aan te vragen)?
Alle specifieke rekening- en kaarthouderinformatie wordt beheerd door de bank of de instantie die uw kaart heeft uitgegeven. Neem daarom contact op met uw bank. Doorgaans staat het telefoonnummer op uw transactieoverzicht vermeld.
Back to Top