MasterCard® Worldwide

Naudojimo sąlygosĮžanga

MasterCard International Incorporated („MasterCard®" arbar „Mes") suteikia Jums www.mastercard.us („MasterCard svetainė") Jūsų asmeniniam, švietėjiškam ir pramoginiam naudojimui. Prašome nedvejojant naršyti, atsisiųsti ar kitaip naudoti MasterCard® svetainę. Apsilankydami ir naudodamiesi MasterCard® svetaine, Jūs priimate ir sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis („Naudojimo sąlygos") be jokių išimčių ar apribojimų. jei nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, prašome MasterCard® svetaine nesinaudoti.

Turinys

Teisė naudotis svetainės turiniu

Mes suteikiame Jums ribotą, neišimtinę, panaikinamą teisę peržiūrėti, dalintis, spausdinti ar parsisiųsti bet kokį turinį, kaip pažymima žemiau, iš MasterCard® svetainės savo asmeniniam naudojimui. Jums nesuteikiama teisė leisti, publikuoti, platinti, kopijuoti, priskirti, sublicencijuoti, perduoti, parduoti, parengti išvestinius darbus arba kitaip pasinaudoti MasterCard® svetainės turiniu ne asmeniniais tikslais. Jokia turinio dalis jokiomis formomis negali būti atkuriama ar įtraukiama į bet kokios formos informacijos paieškos sistemą, elektroninę ar mechaninę, išskyrus savo asmeniniam naudojimui. Jūs negalite turėti prieigos ir naudotis MasterCard® svetaine kitais būdais, kurie galėtų ar, manoma, kad galėtų pakenkti MasterCard® svetainei, arba bet kokiam serveriui ar tinklui, arba sutrukdyti kieno nors kito naudojimui ar mėgavimuisi svetaine. Jums taip pat suteikiama ribota, atšaukiama, neišimtinė teisė susikurti hipersaitą svetainei ar bet kuriai joje esančio turinio daliai, kol ši nuoroda nepateikia MasterCard®, jos gaminių ar paslaugų neteisingai, klaidinančiai, neatitinkant faktų, menkinančiai ar kitaip įžeidžiant arba leidžia manyti, kad MasterCard® remia ir palaiko Jūsų svetainę, puslapį ar turinį.

Galite nesinaudoti automatinėmis sistemomis (pvz., robotais, vorais ir t. t.), kad pasiektumėte svetainę. Jūs sutinkate nerinkti kitų svetainės vartotojų tapatybę atskleidžiančios informacijos, parduoti ar kitaip panaudoti šią informaciją. išskyrus apribotas teises, kurios yra aiškiai išdėstytos, visos teisės, pavadinimas bei MasterCard® svetainės interesai, svetainės turinys yra saugomas ir priklauso MasterCard®.

MASTERCARD PASILIEKA TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA UŽDRAUSTI SVETAINĖS PRIEIGĄ NEĮSPĖJUS DĖL BET KURIOS PRIEŽASTIES, ĮSKAITANT BET KURIŲ ŠIŲ SĄLYGŲ, KARTU IR BET KOKIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS, PAŽEIDIMĄ.

MasterCard® svetainės pakeitimai ir naudojimosi sąlygos

MasterCard® pasilieka teisę keisti turinį, medžiagą ar informaciją, kuri pasirodo svetainėje ar yra susijusi su svetaine, įskaitant šias naudojimo sąlygas bet kuriuo metu Jums nepranešant. MasterCard® gali bet kuriuo metu peržiūrėti naudojimosi sąlygas atnaujinant jų paskelbimą. Jūs esate priklausomI nuo tokių peržiūrų, tad kartkartėmis turėtumėte apsilankyti šiuose puslapiuose ir peržiūrėti esamas Naudojimosi sąlygas.

Intelektinės nuosavybės teisės

MasterCard® svetainės turinį saugo galiojantys intelektinės nuosavybės įstatymai. Visas turinys priklauso, jį valdo ir naudoja MasterCard® pagal licenciją arba su leidimu. Visas tekstas, formatavimas (įskaitant be apribojimų MasterCard® svetainės medžiagos, vaizdų, grafikos, animacijos, įrankių, raštų, taikomųjų programų, reklaminių skelbimų, vaizdo klipų, muzikos, garsų, straipsnių, kopijų, kūrybinių medžiagų, nuotraukų, prekių ženklų, paslaugų ženklų, prekių pavadinimų ir logotipų, bei kitos medžiagos ir informacijos, esančios svetainėje, atrinkimas, koordinavimas ir išdėstymas yra MasterCard®, jos dukterinių įmonių ir filialų, jų atitinkamų licencijos leidėjų ir turėtojų intelektinė nuosavybė (bendrai „Turinys“). Ši medžiaga negali būti kopijuojama, perorganizuojama, perrenkama, išimama, keičiama, pakartotinai paskelbiama kitose interneto svetainėse, parengiama, nurodoma, pakeičiama ar kitaip platinama, pakartotinai publikuojama, apribojama, sublicencijuojama ar perkeliama bet kokia forma. Niekas MasterCard® svetainėje negali būti aiškinama kaip netiesiogiai, teisės atsisakymo būdu ar kitaip suteikiama teisė ar leidimas pasinaudoti MasterCard® prekės ženklu, intelektinės nuosavybės teise ar autorių teise apsaugota medžiaga komerciniais tikslais be MasterCard® išankstinio raštiško sutikimo. Registruoti ar neregistruoti prekių ženklai, logotipai, prekių pavadinimai ir paslaugų ženklai (bendrai „Prekių ženklai“), pateikiami MasterCard® svetainėje yra MasterCard® ir jos trečiųjų šalių sąjungų partnerių nuosavybė. Jokia nuoroda MasterCard® svetainėje neturėtų būti aiškinama kaip netiesiogiai, teisės atsisakymo būdu ar kitaip suteikiama teisė ar leidimas pasinaudoti bet kokiu prekės ženklu, esančiu MasterCard® svetainėje be raštiško MasterCard® arba trečiųjų šalių, kurioms gali priklausyti tas prekės ženklas, leidimo.

MasterCard® JAV prekių ženklai

Bet koks neleistinas šios medžiagos panaudojimas pažeidžia MasterCard® intelektinės nuosavybės teises ir yra laikomas Bet koks neteisėtas šių medžiagų panaudojimas komerciniais tikslais pažeidžia MasterCard® intelektinės nuosavybės teises, tad MasterCard® turi visas teises taikyti teisės gynimo priemones.

Skundai dėl autorių teisių

Naudojant svetainę MasterCard® gali veikti kaip „paslaugų teikėjas“ (kaip apibrėžta DMCA) bei siūlyti paslaugas kaip internetinis medžiagų ir nuorodų teikėjas trečiųjų šalių interneto svetainėms. Dėl to, trečiųjų šalių medžiaga, kuri nepriklauso ir nėra kontroliuojama MasterCard®, gali būti perduodama, saugoma, pasiekiama ar kitaip prieinama naudojantis svetaine. MasterCard® turi tam tikras teisiškai įgaliotas tvarkas dėl kaltinimų pažeidus autorių teises svetainėje ir priėmė politiką, kuri numato nedelsiant pašalinti bet kokią medžiagą ar sustabdyti bet kokį vartotoją, nustačius, kad tai pažeidė MasterCard® ar trečiųjų šalių teises, arba kitaip pažeidė bet kokius intelektinės nuosavybės įstatymus ar nuostatus, arba šią sutartį. Jei manote, kad bet kokia medžiaga svetainėje pažeidžia autorių teises, turėtumėte pranešti MasterCard® pagal pranešimų tvarką apie pažeidimus pagal DMCA (17 Jungtinių Valstijų kodekso 512 (c)(2) straipsnį). MasterCard® operatyviai pašalins arba uždraus prieigą prie medžiagos, kuri tariamai pažeidžia autorių teises bei pagal DMCA numatytą tvarką išspręs skundą tarp pranešančios šalies ir tariamo pažeidėjo, kuris pateikė turinį. Pranešimus apie pažeidimus turėtumėte siųsti remiantis DMCA tvarka į: Autorių teisių agentūra, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577, taip pat Teisės departamentą arba el. paštu copyrightagent@mastercard.com.

Prašome pateikti šią informaciją:

  1. Nurodyti autorių teises pažeidžiantį darbą ar kitą intelektinę nuosavybę, kuri, Jūsų teigimu, buvo pažeista;
  2. Nurodyti medžiagą svetainėje, kuri, Jūsų teigimu, yra pažeista, kad MasterCard® galėtų ją surasti svetainėje;
  3. Savo pareiškimą, kad esate įsitikinę, jog ginčytinas medžiagos panaudojimas nėra leistas autorių teises turinčio asmens, jo atstovo ar įstatymo;
  4. Savo pareiškimą, kuriame nurodote, jog pagal juridinę galią a) pranešime pateikiama informacija yra tiksli ir b) jog Jūs veikiate pagal autorių teisių turėtojo interesus, arba kad esate įgaliotas veikti autorių teisių turėtojo vardu;
  5. Savo adresą, telefono numerį, bei el. pašto adresą; ir
  6. Savo fizinį ir elektroninį parašą.

MasterCard® gali pranešti savo vartotojams apie bet kokį pranešimą apie pažeidimą bendru pranešimu bet kuriame iš savo interneto svetainių, elektroniniu paštu vartotojų adresais, kurie yra jų įrašuose arba raštišku pranešimu, siunčiamu pirmos klasės paštu vartotojo fiziniu adresu, kuris yra nurodytas jų įrašuose. Jei gaunate tokį pranešimą apie pažeidimą, galite pateikti atsakomąjį pranešimą raštu paskirtam atstovui, kuris nurodomas žemiau pateikiamoje informacijoje. Kad būtų veiksminga, atsakomasis pranešimas turi būti raštiškas, kuriame pateikiama ši informacija:

  1. Jūsų fizinis ir elektroninis parašai;
  2. Nurodoma medžiaga, kuri buvo pašalinta arba kurios prieiga buvo apribota, bei vietą, kur ši medžiaga buvo publikuojama prieš ją pašalinant arba apribojant jos prieigą;
  3. Jūsų pranešimas, jog pagal juridinę galią, jog Jūs tikite, kad medžiaga buvo pašalinta ar apribota jos prieiga dėl klaidos ar neteisingo nurodymo pašalinti ar apriboti jos prieigą; ir
  4. Jūsų vardas, fizinis adresas ir telefono numeris bei pareiškimas, kad Jūs sutinkate su teismų rajono, kuriame yra Jūsų fizinis adresas, arba jei Jūsų adresas yra už Jungtinių Valstijų ribų, bet kokio teisminio rajono federalinės apygardos teismo jurisdikcija ir kad Jūs priimsite šaukimą iš asmens, kuris pateikė pranešimą apie tariamą neteisingai panaudotą medžiagą ar šio asmens atstovo.

Interaktyvūs forumai ir grupės, bei atsiliepimai

Vartotojų pateikimai ir elgesys
Kaip vartotojas svetainėje galite pateikti savo pastabas, kurias gali sudaryti tekstinis turinys ir nuotraukos, vaizdo įrašai, paveikslai, garso įrašai, kitokios rūšies turinys bei nuorodos į tokį turinį, jei tai leidžia svetainė (bendrai vadinama „Vartotojo pateikimai“). Jūs esate visiškai atsakingas už savo vartotojo pateikimus bei tokio publikavimo pasekmes. Kartu su vartotojo pateikimais Jūs patvirtinate, pateikiate ir (arba) garantuojate kad: Vartotojo pateikimai yra Jūsų originalus darbas ir, kad Jūs turite reikalingas licencijas, teises, sutikimus bei leidimus naudoti ir įgalioti MasterCard® naudoti bet kokius ir visus vartotojo pateikimus be teritorinių ar laiko apribojimų ir be jokios kompensacijos, o taip pat turite visus reikalingus sutikimus rinkti, naudoti ir viešinti bet kokią tapatybę nusakančią informaciją, vaizdus ar atvaizdus, esančius ar publikuojamus Vartotojo pateikimuose svetainėje ir šioje sutartyje apsvarstytu būdu.

Jūs sutinkate, kad nepateiksite jokios medžiagos, kaip Vartotojo pateikimų, kurią gina autorių teisės, komercinės paslapties teisės ar kitos trečiųjų šalių nuosavybės teisės, įskaitant privatumo ir viešumo teises, nebent Jūs pats esate tokių teisių savininkas arba turite leidimą iš jų teisėtų savininkų ir reikalingus sutikimus iš bet kokių asmenų, kurių tapatybę atskleidžianti informacija yra šioje medžiagoje, skelbti medžiagą ir suteikti MasterCard® visas naudojimo teises. Be to, Jūs garantuojate ir pareiškiate, kad atskleisite apie bet kokį patentų registravimo dokumentų ar nagrinėjamų paraiškų egzistavimą, kurios vienu ar kitu būdu yra susijusios su Jūsų vartotojo pateikimais.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tarp MasterCard® ir Jūsų nėra jokių konfidencialių santykių arba įsipareigojimų dėl konfidencialumo ir slaptumo, kurie būtų susiję su vartotojo pateikimais, nepaisant bet kokių pareiškimų ar įsitikinimų, kurie būtų priešingi dėl vartotojo pateikimų ir kitos susijusios medžiagos.

Nuosavybės teisė bei vartotojų pateikimų naudojimas
Pateikdami vartotojo pateikimus Jūs suprantate, kad suteikiate MasterCard® pasaulinę, neterminuotą, nemokamą, pilnai apmokėtą, neatšaukiamą, sublicencijuojamą, perleidžiamą, neišimtinę teisę naudotis vartotojo pateikimais (įskaitant autorių, patentų ir prekių ženklų teisę), įskaitant teisę koreguoti, keisti ir kurti išvestinius darbus, o taip pat bet kokias savokas ir idėjas, kurios yra vartotojo pateikimuose, įskaitant dokumentus, meno darbus, pareiškimus, piešinius, išdėstymus, įrodymus, parodas, fotografijas, filmuotą medžiagą, iškarpas, muzikos natas, garso ir vaizdo medžiagą, išleistus ar elektroninius diskus, kuriuos pagaminote ar sukūrėte Jūs, kaip vartotojo pateikimus. Leidimas, kurį suteikiate MasterCard®, apima MasterCard® ir jos paskirtiems asmenims teisę atgaminti vartotojo pateikimus, rengti kitus darbus naudojant vartotojo pateikimus, jungti Jūsų pateikimus su kitais darbais, taip pat keisti, versti, platinti kopijas, demonstruoti, atlikti, suteikti leidimus ir taikyti perdarytų vartotojo pateikimų autorių teisių registraciją MasterCard® vardu visame pasaulyje visam laikui tokioje laikmenoje, kuri egzistuoja dabar ar egzistuos ateityje. Pavyzdžiui, aukščiau paminėta teisė leidžia MasterCard® ir jos paskirtiems asmenims naudoti tik tam tikrą vartotojų pateikimų dalį, perrašyti ar keisti bet kokius garso takelius ar vaizdus, kuriuos Jūs pateikėte, perrašyti vartotojo pateikimus ir (arba) prijungti kitą medžiagą, kurią sukūrė MasterCard® arba gautą iš kitų, prie Jūsų pateikimų. Jei mes sukursime kitus darbus, naudodamiesi vartotojo pateikimais, tie darbai priklausys mums ir galės būti naudojami pagal šias rekomendacijas, kuriems nereikės Jūsų patvirtinimo.

Pateikdami vartotojo pateikimus Jūs atsisakote ir sutinkate neginti jokių autorinių ar „moralinių“ teisių, ar teikti ieškinį dėl mūsų atliktų pateikimų pakeitimų ar kitų nuotraukų, filmuotos medžiagos, iliustracijų, pareiškimų ar kitų darbų, kurie yra pateikimuose. Jūs taip pat sutinkate paskirti MasterCard® savo neatšaukiamu įgaliotiniu vartotojo pateikimų atžvilgiu, su teise atlikti ir pateikti bet kokius dokumentus Jūsų vardu, kad būtų užtikrinta, jog MasterCard® gali naudoti vartotojo pateikimus, kuriems leidimą Jūs davėte MasterCard® tinkamu būdu ir ginti bet kokių išvestinių darbų, sukurtų iš Jūsų vartotojo pateikimų, teises ir pašalinti vartotojo pateikimus iš kitų interneto svetainių ar forumų.

MasterCard® prašymu turite atlikti ir pateikti tokius papildomus leidimo instrumentus, pagrįstai reikalingus nustatyti MasterCard® galimybę naudotis vartotojo pateikimais, kurie jai tinka, ir kad būtų atsisakyta „Moralinių autorių teisių“ pagal šias sąlygas. Jei MasterCard® negautų šių leidimo instrumentų, tai nebus laikoma MasterCard® teisių atsisakymu, o MasterCard® gali jų paprašyti vėliau.

Pateikimai arba atsiliepimai
Kartkartėmis mes galime paprašyti pateikti savo atsiliepimus apie MasterCard® svetainę ir (arba) paslaugas. Bet kokie pranešimai ar medžiaga, kurią Jūs perduodate ar paskelbiate bus (a) laikoma nekonfidencialia ir nepatentuota MasterCard®, (b) taps MasterCard® nuosavybe, o MasterCard® išimtinai turės visas teises, valdys pavadinimą ir naudą, ir (c) bus naudojama be MasterCard® licencijų turėtojų ir dukterinių bendrovių apribojimų tik savo nuožiūra be jokių įsipareigojimų, kompensavimo ar kitos atsakomybės Jums. Toks naudojimas gali būti bet kokiu tikslu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, viso ar dalies reprodukciją, viešinimą, perdavimą, publikavimą, transliavimą ir skelbimą bet kokioje laikmenoje ir bet kokiu būdu, kurie yra žinomi dabar ar gali būti sukurti ateityje šioje svetainėje ar kitose vietose. MasterCard® neįsipareigoja atsakyti į jokius tokios rūšies pranešimus. Nepaisant to, MasterCard® laikosi politikos nepriimti ar nesvarstyti kūrybinių minčių, pasiūlymų ar medžiagos iš visuomenės dėl jos gaminių ir paslaugų („Pristatymai“). Todėl neturėtumėte pateikti Pristatymų MasterCard® bet kokiu būdu per šią svetainę ar kitur. Vis dėl to, jei Jūs atsiųstumėte mums pranešimą, nepaisydami mūsų prašymo, tuomet tokie pristatymai nedelsiant tampa MasterCard® nuosavybe ir MasterCard® nuo tada išimtinai valdo visas teises, pavadinimą ir naudą. Be to, MasterCard® gali laisvai naudoti bet kokius pristatymus bet kokiu tikslu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, kuriant ir parduodant gaminius ir paslaugas. MasterCard® neatsako už tokį naudojimą ar tokių pristatymų paviešinimą, ar už bet kokius panašumus pristatymuose ir būsimuose MasterCard® gaminiuose ir paslaugose.

Prekybininkai ir prekybininkų pasiūlymai

Prekybininkai gali suteikti MasterCard® prekėms ar paslaugos tam tikrų nuolaidų, lengvatų ar kitų privilegijų (pvz, nemokamą pristatymą) („pasiūlymai"), kuriuos galėsite pamatyti MasterCard® svetainėje. Šiems pasiūlymams taikomos tam tikros sąlygos ir jie gali keisti bet kuriuo metu be jokio įspėjimo. MasterCard® nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl sąveikos tarp Jūsų ir pardavėjo tokių pasiūlymų atžvilgiu. Išskyrus kaip nurodyta šiame dokumente, visi klausimai, įskaitant, tačiau neapsiribojant, prekių ir paslaugų pristatymu, grąžinimu ir garantijomis, yra griežtai tik Jūsų ir atitinkamų prekybininkų reikalas. Jūs sutinkate, kad MasterCard® jų neremia ir neteikia garantijų nei už prekybininkus, kuriuos galite rasti MasterCard® svetainėje, nei už jų pasiūlymus.

Totalizatorius

Kartkartėmis mes Jums pristatysime tam tikras su MasterCard® susijusias loterijas ar kitas akcijas. Visoms tokioms loterijoms ir akcijoms taikomos tokių akcijų ir loterijų Oficialios taisyklės bei visi galiojantys įstatymai, reglamentai ir statutai.

Trečiųjų šalių sutikimas ir nuorodos į kitas svetaines

MasterCard® svetainėje gali būti talpinama trečiųjų šalių informacija bei nuorodos į kitas interneto svetaines, kurios yra visiškai nepriklausomos nuo svetainės. Trečiųjų šalių turinys ir nuorodos pridedamos išimtinai dėl vartotojų patogumo, tad MasterCard® neteikia jokių patvirtinimų, pritarimo ar garantijų. Be to, MasterCard® neatsako už trečiųjų šalių informacijos, gaminių ar paslaugų, siūlomų ar parduodamų svetainėse, į kurias patekote paspaudę nuorodą, tikslumą, išsamumą ar patikimumą, o Jūs prisiimate visą atsakomybę už naudojimąsi trečiųjų šalių informacija. Bet kokios sutartys, sandoriai ar kiti susitarimai tarp Jūsų ir tokių trečiųjų šalių yra atliekami tik savo pačių rizika. Kai nuspaudžiate trečiųjų šalių nuorodą, Jūs išeinate iš MasterCard® svetainės. Bet kokia asmeninė informacija, kurią pateikiate trečiųjų šalių svetainėje, nebus renkama ar kontroliuojama MasterCard®, tačiau bus taikomos tos svetainės privatumo ir svetainės naudojimo sąlygos. Prašome peržiūrėti tos svetainės privatumo politiką bei naudojimo sąlygas.

Privatumo politika

MasterCard® pripažįsta, kad svarbu gerbti tuos, kurie apsilanko ir nusprendžia pasinaudoti mūsų interneto svetainės siūlomomis programomis ir informacija. MasterCard® globalinė privatumo politika (nuoroda žemiau) nurodo, ko galite tikėtis, kai užsiregistruojate vienoje iš mūsų programų ar paprasčiausiai naršote svetainėje. Skirtingos ar tam tikrai programai skirtos politikos gali būti taikomos mūsų konkrečios šalies ar konkrečios programos puslapiuose. Globalinės privatumo politikos prašome ieškoti bet kurio puslapio apačioje. Paspauskite čia, kad galėtumėte peržiūrėti Globalinę privatumo politiką.

Kompensacijos

Jūs sutinkate apsaugoti, ginti bei laikyti MasterCard® ir jos verslo partnerius, darbuotojus ir filialus nuo bet kokios atsakomybės, nuostolių, ieškinių ir išlaidų, įskaitant advokatų honorarus ir išlaidas, susijusius su arba naudojimosi sąlygų pažeidimu arba Jūsų naudojimusi svetaine. Jūs apsaugosite ir apginsite MasterCard® nuo bet kokių ieškinių, teisminių nagrinėjimų ar procesų, iškeltų prieš MasterCard® dėl autorių ar kitų intelektinės nuosavybės, ar kitų trečiųjų šalių teisių, kurios yra naudotojo pateikimuose pažeidimų ir (arba) bet kokio kito įstatymo ar sutarties įsipareigojimų pažeidimo, susijusių su vartotojo pateikimais. Jūs apsaugosite ir apginsite MasterCard® nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių ir išlaidų, tiesiogiai ir netiesiogiai kylančių dėl vartotojo pateikimų naudojimo, tvarkymo, reprodukcijos, publikavimo ar viešo paskelbimo.

Atsisakymas suteikti garantijas

Nors MasterCard® stengiasi užtikrinti, kad visa medžiaga šioje svetainėje būtų teisinga, tačiau tikslumas negali būti garantuotas, tad MasterCard® neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už šioje svetainėje pateikiamos informacijos tikslumą, išsamumą ir autentiškumą.

MASTERCARD SVETAINĖ IR VISAS JOS TURINYS YRA PATEIKIAMAS JUMS TOKS, KOKS YRA IR TOKS KAIP PRIEINAMAS IR VISOS IŠSAKYTOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS NEPRIPAŽĮSTAMOS, ĮSKAITANT PERKAMUMO, PAVADINIMO / NELIEČIAMUMO, INFORMACIJOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. JOKIA INFORMACIJA, KURIĄ GAVOTE PER MASTERCARD SVETAINĘ NESUKURIA JOKIŲ GARANTIJŲ, KURIOS NĖRA AIŠKIAI NUSAKOMOS ČIA. BE IŠIMČIŲ MASTERCARD NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINĖS PRIEINAMUMU, KAD MASTERCARD SVETAINĖ VEIKS BE KLAIDŲ, KAD TRŪKUMAI BUS PAŠALINTI ARBA KAD MASTERCARD SVETAINĖJE NEBŪNA VIRUSŲ AR KITŲ PAVOJINGŲ KOMPONENTŲ. ŠIA SVETAINE JŪS NAUDOJATĖS SAVO RIZIKA, BET KOKIA ATSISIŲSTA AR GAUTA INFORMACIJA PER ŠIĄ SVETAINĘ YRA JŪSŲ PATIES RIZIKA IR TIK JŪS ATSAKOTE UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, PADARYTĄ SAVO KOMPIUTERIO SISTEMAI, UŽ BET KOKIUS NUOSTOLIUS DĖL NAUDOJIMOSI SVETAINE, ĮSKAITANT BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ ŽALĄ DĖL KOMPIUTERIO VIRUSŲ. PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD TAM TIKROS JURISDIKCIJOS GALI NELEISTI IŠSKIRTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ, TAD ATITINKAMOS AUKŠČIAU IŠDĖSTYTOS IŠIMTYS GALI BŪTI NETAIKOMOS.

Žalos kompensavimo atsisakymas ir atsakomybės apribojimas

MASTERCARD AR JOS FILIALAI JOKIU BŪDU NEBUS ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, BAUDŽIAMĄJĄ, IŠIMTINĘ, LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ AR KITOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT TURTINE ŽALA, NAUDOJIMO NUOSTOLIAIS, PRARASTOMIS VERSLO GALIMYBĖMIS, EKONOMINIAIS NUOSTOLIAIS, DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMU NEPRIKLAUSOMAI NUO VEIKSMO (ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT SUSITARIMŲ, NEATSARGUMO AR KITŲ NENUOŠIRDŽIŲ VEIKSMŲ), KYLANČIŲ IŠ ARBA DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI AR PRIEIGOS PRIE MASTERCARD SVETAINĖS AR JOS TURINIO, NET JEI MASTERCARD AR JOS VERSLO PARTNERIAMS, DARBUOTOJAMS, ATSTOVAMS AR FILIALAMS BUVO PATARTA APIE TOKIOS ŽALOS AR NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO GALIMYBĘ. JOKIAIS ATVEJAIS MASTERCARD VISIŠKAI NEATSAKO UŽ VISUS NUOSTOLIUS, ŽALĄ BEI VEIKLOS MOTYVUS, NEPRIKLAUSOMAI NUO SUSITARIMO, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO (ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT APLAIDUMU) AR KITU BŪDU VIRŠYS JŪSŲ SUMOKĖTĄ SUMĄ. JEI TOKIA ARBA VIENAS ŠIMTAS DOLERIŲ ($100) (KURI YRA MAŽESNĖ), UŽ NAUDOJIMĄSI AR DALYVAVIMĄ BET KOKIOJE VEIKLOJE, SUSIJUSIOJE SU MASTERCARD SVETAINE. PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS GALI BŪTI NELEIDŽIAMA RIBOTI AR NEPRISIIMTI ATSAKOMYBĖS AR NETYČINIŲ, AR LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIŲ NUOSTOLIŲ, TAD AUKŠČIAU MINIMI APRIBOJIMAI AR IŠIMTIS GALI BŪTI NETAIKOMOS.

Naudojimo sąlygų netaikymas bet kokioms MasterCard® mokėjimų kortelių savininkų sutartims

MasterCard® yra pirmaujanti mokėjimo paslaugų organizacija. MasterCard® nėra finansinė institucija ir neteikia kreditų, debetų, čekių ar bet kokios rūšies mokėjimo kortelių. Jūsų MasterCard® mokėjimo kortelė yra susijusi su ją išdavusiu banku ar finansine institucija, o ne su MasterCard® tiesiogiai. Bet kokie ir visi klausimai ar problemos, susijusios su Jūsų MasterCard® mokėjimo kortele ar kortelės turėtojo sąskaita, turi būti siunčiami į banką ar finansinę instituciją, kuri išdavė kortelę, o ne į MasterCard®. Kol MasterCard® palaiko ryšius su kortelę išdavusiu banku ar finansine institucija, šie ryšiai nėra susiję su individualiais sąskaitos turėtojais ar mokėjimo kortelių sąskaitomis.

MasterCard® svetainę tvarko MasterCard® ir jos filialai.

Įvairūs

Šios naudojimo sąlygos turi būti suprantamos, interpretuojamos ir įgyvendinamos išimtinai tik pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Niujorko valstijos įstatymus neleidžiant jokiems įstatymų konfliktų principams daryti įtakos. Jūs aiškiai sutinkate, jog bet koks veiksmas pagal įstatymą ar nešališkumo principą, tiesiogiai arba netiesiogiai kylantis iš šios svetainės naudojimo sąlygų, turi būti registruojamas tik federaliniuose ar valstijų teismuose Niujorke. Taip Jūs sutinkate ir pateikiate tokių teismų asmeninei jurisdikcijai dėl bet kokių veiksmų, susijusių su MasterCard® svetaine, kuria Jūs pasinaudojote, ar šiomis vartotojo sąlygomis bei ekstoritorialia teismo šaukimo paslauga.

MasterCard® svetainės turiniui ir programinei įrangai gali būti taikoma Jungtinių Valstijų eksporto jurisdikcija bei kitų šalių importo jurisdikcija. Dėl Jūsų naudojimosi svetaine tik Jūs esate atsakingi už šių visų jurisdikcijų galiojančių eksporto, pakartotino eksporto ir importo kontrolės įstatymų ir reglamentų laikymąsi, įskaitant, tačiau neapsiribojant Jungtinių Valstijų Komercijos departamento, Eksporto administravimo reglamento 15 CFR 730-774 dalis, Tarptautinio valdomo transporto reglamento, konkrečios šalies ekonominių sankcijų programų, įgyvendinamų Užsienio turto kontrolės biuro bei eksporto ir importo kontrolės įstatymais bei kitų šalių reglamentais. Jūs nebūtinai, tiesiogiai ar netiesiogiai, naudojate, platinate, pakeičiate ar perduodate šios svetainės turinį ar programinę įrangą, arba kaip tiesioginį gaminį ar kai tokia medžiaga ar gaminiai, programinė įranga ar kita techninė informacija, prie kurios buvo prijungtas turinys ar programinė įranga iš svetainės, išskyrus laikantis visų galiojančių eksporto ir importo įstatymų ir visų atitinkamų jurisdikcijų reglamentų.

Šių naudojimosi sąlygų jūs paskirti negalite. MasterCard® gali paskirti savo teises ir įpareigojimus, kurie galioja pagal šias naudojimosi sąlygas bet kuriuo metu. Jei kuri nors iš šių Naudojimosi sąlygų dalis ar nuostata būtų laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, ta dalis turi būti atskirta nuo šių Naudojimosi sąlygų ir neturi įtakos bet kokių kitų nuostatų galiojimui ar vykdymui. Išskyrus, kaip numatyta sutartyje, šios naudojimosi sąlygos sudaro visą sutartį tarp Jūsų ir MasterCard®, susijusią su jų dalyku. Tam tikros Naudojimosi sąlygų nuostatos gali būti pakeistos ar pridedamos nurodytų teisinių pranešimų ar sąlygų, kurios yra tam tikruose puslapiuose, programose, įrankiuose ar kitoje medžiagoje, kurią galite pasiekti per šią svetainę. MasterCard® nesugebėjimas įvykdyti bet kurių iš šių naudojimosi sąlygų ar kitų papildomų sąlygų nuostatų, neturi būti laikomas nei tokių nuostatų, nei savo teisių užtikrinti tokias nuostatas atsisakymu. Šios Naudojimosi sąlygos bei bet kurie susiję dokumentai gali būti priimami elektronine forma (pvz., pritarimą įrodančiomis elektroninėmis ar kitomis priemonėmis), o Jūsų sutikimas bus laikomas privalomu tarp Jūsų ir MasterCard®. Jūs sutinkate, be apribojimų, kad Jūs neužginčysite šių naudojimosi sąlygų ir kitų susijusių dokumentų galiojimo ar įvykdomumo.

Klientų aptarnavimas ir kontaktinė informacija
General Counsel
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, NY 10577 USA
Telefonas: 1-800-MCAssist (1-800-622-7747)