MasterCard Worldwide

Globalus pranešimas apie privatumą

Įsigaliojimo data: Balandis 24, 2015MasterCard International Incorporated (vykdanti veiklą kaip MasterCard Worldwide) ir susijos bendrovės (bendrai vadinami "MasterCard") gerbia jūsų privatumą. Šis Globalus pranešimas apie privatumą aprašo asmeninės informacijos, kurią mes renkame, rūšis, jos panaudojimo būdus, numato su kuo ja dalinamės ir pateikia jūsų pasirinkimo variantus dėl informacijos naudojimo. Mes taip pat apibūdiname priemones, kurių imamės apsaugoti informacijai, ir kaip jūs galite susiekti su mumis dėl mūsų privatumo praktikos.

MasterCard įmonės, atsakingos už jūsų asmeninės informacijos rinkimą ir naudojimą šiame Globaliame pranešime apie privatumą aprašytais tikslais, nurodytos šio dokumento skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“.

Mūsų privatumo praktika skirtingose šalyse, kuriose mes veikiame, gali skirtis atsižvelgiant į vietinę praktiką ir teisinius reikalavimus.

Spauskite ant vienos iš nuorodų norėdami pereiti prie sąrašo temos:

Asmeninė informacija, kurią renkame

MasterCard gali gauti informaciją apie jus iš įvairių šaltinių.

Kaip mokėjimo operacijų vykdytojai ir su tuo susijusių paslaugų teikėjai, mes gauname ribotos apimties jūsų asmeninę informaciją iš finansų įstaigų, prekybininkų ir kitų organizacijų, kiek tai susiję su jūsų mokėjimo operacijomis.

Šiame kontekste mes gauname kortelės sąskaitos numerį, prekybininko pavadinimą ir buvimo vietą, operacijos visą sumą ir datą. Svarbu tai, kad mums nėra reikalingas kortelės turėtojo vardas ar kita kontaktinė informaciją tam, kad įvykdytume mokėjimo operaciją.

Mes taip pat galime gauti informaciją apie jus iš bendrovių, kurios naudoja arba skatina naudoti kitus MasterCard produktus ar paslaugas, taip pat iš viešai prieinamų informacijos sistemų.

Taip pat jūs galite savo pasirinkimu pateikti informaciją tiesiogiai mums keliais būdais, įskaitant: (i) mūsų interneto svetainėse, (ii)  atsakydami į reklaminius ar kitokius pranešimus, (iii) per socialinę mediją, (iv) MasterCard produktų ar paslaugų užsakymo metu, (v) dalyvaudami pasiūlyme, programoje ar reklaminėje akcijoje, arba (vi) kiek tai susiję su esamais ar potencialiais verslo ar įsidarbinimo santykiais su mumis.

Asmeninės informacijos rūšys, kurias mes galime gauti, arba kurias jūs galite pateikti savo pasirinkimu, apima:

 • Kontaktinė informacija (tokia kaip vardas, pašto ar elektroninio pašto adresas ir telefono numeris)
 • Verslo kontaktinė informacija (tokia kaip pareigos, skyrius ir organizacijos pavadinimas)
 • Vartotojo vardas ir slaptažodis
 • Mokėjimo sąskaitos informacija
 • Kontaktinė draugų ar kitų žmonių, su kuriais norite, kad mes susisiektume, informacija.
 • Turinys, kurį pateikiate (pvz., fotografijos, straipsniai ir komentarai)
 • Turinys, kurį paskelbiate per socialinės medijos paskyras ar trečiųjų asmenų narsytes
 • Mobilaus įrenginio unikalus identifikatorius
 • Geografinės vietos duomenys
 • Kita informacija (pavyzdžiui, pirkimo elgesys ir pasirinkimai, kalbos pasirinkimas, amžius, gimimo data, lytis ir šeimyninė padėtis)

Jums apsilankius mūsų interneto svetainėse, puslapiuose ar kitose skaitmeninėse priemonėse, sureagavus į reklamas, ar naudojantis mobiliosiomis programėlėmis, tam tikrą informaciją mes, mūsų paslaugų teikėjai ir partneriai renkame automatinėmis priemonėmis, tokiomis kaip slapukai (angl. cookies) ar tinklapio indikatoriai (angl. web beacons). Tokiu būdu renkama informacija gali apimti: IP adresą, naršyklės tipą, operacinę sistemą, nukreipusius interneto adresus (angl. URLs), ir informaciją apie atliktus veiksmus bei mūsų skaitmeninių priemonių naudojimą. "Slapukas" yra tekstinė byla, interneto serverio patalpinama kompiuterio kietajame diske. "Tinklapio indikatorius", dar žinomas kaip interneto žyma, vaizdo elementų žyma ar GIF formato paveikslėlis, yra naudojamas persiųsti informaciją atgal į interneto serverį.

Mes galime panaudoti trečiosios šalies interneto analitikos paslaugas mūsų interneto svetainėse ir mobiliosiose programėlėse, pavyzdžiui, Adobe Omniture. Analitikos tiekėjai, kurie administruoja šias paslaugas naudoja technologijas, tokias kaip slapukai ir tinklapio indikatoriai, kurie padeda mums analizuoti, kaip lankytojai naudoja mūsų svetaines ir programėles.

Mes, mūsų paslaugų teikėjai ir partneriai taip pat galime rinkti informaciją apie jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėse ir programėlėse tam, kad jums pateiktume jūsų individualiems interesams pritaikytą turinį ir reklamą. Informacija, surinkta šiems tikslams gali apimti detales apie tokius dalykus, kaip konkrečius tinklapius ar reklamas, kurias jūs peržiūrite mūsų svetainėse ir veiksmus, kuriuos atliekate mūsų svetainėse ir programėlėse. Prašome peržiūrėti šio Globalaus pranešimo apie privatumą skyrių „Jūsų teisės ir pasirinkimo variantai“, kad sužinotumėte apie jūsų galimybę bet kuriuo metu atsisakyti ar apriboti jūsų naršymo elgesio naudojimą internetinės elgesiu paremtos reklamos tikslais.

Į viršų

Kaip mes naudojame surinktą asmeninę informaciją

Mes galime panaudoti apie jus surinktą informaciją šiems tikslams:

 • Vykdyti jūsų mokėjimo operacijas (įskaitant autorizavimą, įskaitymus, grąžinimus ir kitas ginčų sprendimo veiklas)
 • Apsaugoti nuo ir užkirsti kelią sukčiavimui, neautorizuotoms operacijoms, pretenzijoms bei kitai atsakomybei, taip pat valdyti rizikos atsiradimą bei franšizės kokybę, kiek tai susiję su mūsų mokėjimų tinklo vientisumu ir saugumu
 • Sukurti ir valdyti bet kokias jūsų sąskaitas, kurias turite pas mus, ir reaguoti į jūsų paklausimus
 • Teikti, administruoti ir bendrauti su jumis apie MasterCard, jos leidėjų, įgijėjų, prekybininkų ir partnerių produktus, paslaugas, pasiūlymus, programas ir reklamines akcijas (įskaitant konkursus, varžybas ir bet kokias kitas reklamines veiklas)
 • Leisti verslo katalogus (kuriuose gali būti verslo kontaktinė informacija)
 • Vykdyti, vertinti ir tobulinti mūsų verslą (įskaitant naujų produktų ir paslaugų plėtojimą; komunikacijos kanalų valdymą; reklamos efektyvumo nustatymą ir jos optimizavimą; produktų, paslaugų, interneto svetainių, mobiliųjų programėlių ir bet kokių kitų skaitmeninių priemonių analizę; interneto svetainių, mobiliųjų programėlių ir bet kokių kitų skaitmeninių priemonių palengvinimą; ir apskaitos, audito, mokėjimų, suderinimo ir surinkimo veiksmų atlikimą)
 • Asmeninei informacijai nuasmeninti ir paruošti bei pateikti apibendrintas duomenų ataskaitas, parodančias nuasmenintą informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant: kompiliacijas, analizes, analitinius ir nuspėjančius modelius ir taisykles, ir kitas apibendrintas ataskaitas) tam, kad galėtume patarti mūsų išleidžiančioms ar įgyjančioms institucijoms, prekybininkams ir kitiems klientams bei partneriams apie praeities bei potencialius ateities išlaidų, sukčiavimo modelius, taip pat kitas įžvalgas, kurias galima išskirti iš šių duomenų
 • Įvertinti jūsų susidomėjimą įsidarbinimu ir susisiekti su jumis dėl galimo įsidarbinimo MasterCard
 • Reikalauti vykdyti mūsų Naudojimosi sąlygas ir įgyvendinti teises
 • Tiek, kiek gali būti reikalaujama pagal taikytinus įstatymus ir taisykles, ar kiek pareikalautų bet koks teisinis procesas ar valstybės institucija, turinti ar nurodanti jurisdikciją MasterCard ar MasterCard susijusiems asmenims
 • Atitikti pramonės standartus bei mūsų taisykles

Taip pat mes galime naudoti informaciją kitais būdais, kuriems pateiksime specialų pranešimą rinkimo metu.

Į viršų

Asmeninė informacija, kuria dalinamės

Mes neparduodame ir kitaip neatskleidžiame asmeninės informacijos, kurią surenkame apie jus, išskyrus šiame Globaliame pranešime apie privatumą nurodytus arba duomenų surinkimo metu jums atskleistus atvejus.

Mes galime pasidalinti surinkta asmenine informacija su susijusiomis įmonėmis, finansų įstaigomis ir kitomis organizacijomis, kurios išduoda mokėjimo korteles ar apdoroja mokėjimo operacijas, taip pat prekybininkams. Mes dalinamės asmenine informacija mokėjimo operacijoms apdoroti ar kitiems veiksmams įvykdyti, kurių prašote. Be to, mes galime dalintis asmenine informacija su trečiomis šalimis, kurios padeda mums vykdyti kredito kortelių klastojimo prevenciją, kad apsaugotume mokėjimo operacijas nuo klastojimo, ir kad užtikrintume operacijų saugumą bei mūsų mokėjimų vykdymo sistemų saugumą. Pavyzdžiui, šiame kontekste mes galime kortelių leidėjams teikti informaciją apie kortelių turėtojų operacijas, kurias apdoroja MasterCard.

Be to, mes galime dalintis asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, jeigu jūs sutinkate. Kai MasterCard veikia kaip paslaugų teikėjas trečiosioms šalims, mes galime perduoti joms asmeninę informaciją, kurią surenkame jų vardu.

Mes taip pat galime dalintis informacija su mūsų paslaugų tiekėjais, kurie atlieka paslaugas mūsų vardu. Mes suteikiame teisę šiems paslaugų tiekėjams naudoti ar atskleisti informaciją tik tiek, kiek būtina norint atlikti tam tikras paslaugas mūsų vardu arba atitikti teisinius reikalavimus. Pagal pasirašytas sutartis su šiais paslaugų tiekėjais mes reikalaujame tinkamai išsaugoti privatumą ir apsaugoti asmeninę informaciją, kurią jie tvarko mūsų vardu.

Mūsų interneto svetainėse jūs galite pasirinkti naudoti tam tikras funkcijas, kurioms atlikti mes bendradarbiaujame su, ar kurias galite pasiekti per kitas organizacijas, kurios nesusijusios su MasterCard. Šios funkcijos, kurios apima socialinę tinklodarą ir geografinės vietos įrankius, yra valdomos trečiųjų šalių, įskaitant socialinius tinklus, ir yra aiškiai identifikuojamos kaip tokios. Tokios trečiosios šalys gali naudoti ar dalintis asmenine informacija pagal savo privatumo taisykles. Svetainėse, kuriose šios programos yra siūlomos, nurodomos susijusios trečiosios šalys. Mes primygtinai siūlome peržiūrėti trečiųjų šalių privatumo taisykles, jeigu naudojate atitinkamas funkcijas.

Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie jus (i) jeigu to iš mūsų reikalauja įstatymai arba teisiniai procesai, (ii) kai esame įsitikinę, kad atskleisti duomenis yra būtina tam, kad būtų išvengta žalos ar finansinių nuostolių, arba (iii) vykdant tyrimą dėl įtariamo ar įvykusio sukčiavimo atvejo ar nelegalios veiklos.

Taip pat pasiliekame teisę perduoti mūsų turimą jūsų asmeninę informaciją parduodant ar perduodant visą ar dalį mūsų verslo ar turto. Jeigu toks pardavimas ar perdavimas būtų vykdomas, mes dėsime protingas pastangas, kad organizacija, kuriai parduodama ar perduodama, naudotų jūsų pateiktą asmeninę informaciją tokiais būdais, kurie atitiktų mūsų Globalų pranešimą apie privatumą. Po tokio pardavimo ar perdavimo, jūs galite susisiekti su organizacija, kuriai mes perdavėme jūsų asmeninę informaciją, ir pateikti bet kokį užklausimą dėl informacijos tvarkymo.

Į viršų

Jūsų teisės ir pasirinkimai

Jūs turėti tam tikras teises, susijusias su informacija, kurią turime apie jus. Mes taip pat siūlome jums tam tikrus pasirinkimus dėl to, kokią asmeninę informaciją mes renkame, kaip mes ją naudojame ir kaip su jumis bendraujame.

Galite pasirinkti neteikti asmeninės informacijos MasterCard, susilaikydami nuo mokėjimo operacijų. Jūs taip pat galite susilaikyti ir neteikti informacijos tiesiogiai mums. Tačiau jeigu jūs mums nepateikiate asmeninės informacijos, kai prašome, galite neturėti galimybės pasinaudoti visais MasterCard produktais ar paslaugomis, ir mes galime neturėti galimybės pateikti jums informacijos apie produktus, paslaugas ir reklamines akcijas.

Jūs galite atsisakyti tam tikros informacijos, kurią renkame apie jus automatinėmis priemonėmis, kai jūs lankotės mūsų interneto svetainėse, rinkimo ir panaudojimo. Kai kuriose jurisdikcijose jūs galite įgyvendinti savo pasirinkimą per Slapukų sutikimo įrankį, pateiktą apatiniame dešiniajame kampe MasterCard svetainėse. Jūsų naršyklė gali pateikti informaciją jums, kaip gauti informaciją apie tam tikrus slapukus ir kaip atsisakyti jų gavimo. Be to, tam tikrose MasterCard svetainėse mes galime pateikti jums kitokius pasirinkimus dėl slapukų naudojimo. Tačiau pažymime, kad be slapukų jums gali nebūti galimybės naudoti visas mūsų svetainių ar interneto paslaugų funkcijas.

Jūs galite atsisakyti tam tikrų panaudojimų informacijos, kurią renkame apie jus automatinėmis priemonėmis, kai jūs lankotės trečiųjų šalių interneto svetainėse ar kai sureaguojate į mūsų reklamą. Mes galime pasitelkti paslaugų tiekėjus, kurie patalpintų reklamas šiose trečiųjų šalių svetainėse. Šios reklamos gali būti pritaikytos ir pateikiamos atsižvelgiant į naudojimą tų duomenų, kuriuose mes (ir mūsų partneriai) surinkome mūsų interneto svetainėse ir programėlėse. Be to, kai kurie mūsų paslaugų teikėjai ir partneriai gali rinkti informaciją apie jūsų internetinę veiklą per tam tikrą laiką ir per trečiųjų šalių svetaines, kad pritaikytume ir pateiktume šias reklamas. MasterCard reklamos kartais yra pateikiamos su piktogramomis, kurios vartotojams padeda (i) daugiau sužinoti, kaip jų duomenys yra naudojami (ii) įgyvendinti pasirinkimus, kuriuos jie gali turėti dėl jų duomenų panaudojimo. Prašome paspausti čia arba, atitinkamai, piktogramą mūsų tikslinėje reklamoje, tam, kad sužinotumėte apie savo galimybę atsisakyti ar apriboti naudojimą jūsų naršymo elgesio internetinei elgesiu pagrįstai reklamai.

Bet kuriuo metu jūs galite nurodyti mums nebesiųsti jums reklaminės medžiagos elektroniniu paštu, paspausdami prenumeratos atsisakymo nuorodą, esančią reklaminiame elektroniniame laiške, kurį gaunate iš mūsų, arba susisiekdami su mumis kaip nurodyta žemiau. Taip pat galite atsisakyti gaunamų MasterCard rinkodaros elektroninių laiškų paspausdami čia.

Kaip nurodyta anksčiau, mes galime nuasmeninti asmeninę informaciją, kad atliktume duomenų analizę. Tam, kad atsisakytumėt tokio nuasmeninimo, paspauskite čia.

Jeigu jūsų darbdavys pateikia MasterCard jūsų asmeninę informaciją, jūs turite tam tikrus pasirinkimo variantus dėl to, kaip MasterCard panaudoja ar atskleidžia šią informaciją. Norėdami sužinoti apie savo pasirinkimo variantus ir juos įgyvendinti, prašome susisiekti su savo darbdaviu.

Tiek, kiek numato taikomi įstatymai, galite atšaukti bet kokius savo sutikimus, kuriuos suteikėte mums anksčiau, arba remiantis teisėtais pagrindais, prieštarauti dėl jūsų asmeninės informacijos apdorojimo bet kuriuo metu. Mes pritaikysime jūsų pageidavimus ateityje. Tam tikrais atvejais, savo sutikimo, kad MasterCard naudotų ar atskleistų jūsų asmeninę informaciją, panaikinimas reikš, kad jūs negalėsite naudotis tam tikrais MasterCard produktais ar paslaugomis.

Pagal taikomus įstatymus jūs galite turėti teisę: gauti patvirtinimą apie tai, kad mes turime asmeninę informaciją apie jus, pareikalauti priėjimo ir gauti informaciją apie mūsų turimą asmeninę informaciją apie jus, gauti kopijas mūsų turimos asmeninės informacijos apie jus, atnaujinti ir pataisyti netikslumus jūsų asmeninėje informacijoje, nesutikti, kad būtų tvarkoma jūsų asmeninė informacija, ir reikalauti, kad ši informacija būtų užblokuota, nuasmeninta ar pašalinta, kiek taikoma. Vadovaujantis vietiniais teisės aktais, esant tam tikroms aplinkybėms, teisė prieiti prie asmeninės informacijos gali būti apribota. Kad įgyvendintumėte šias teises, prašome susisiekti su mumis, kaip aprašyta žemiau.

Norėdami atnaujinti savo nustatymus, paprašyti pašalinti jūsų informaciją iš mūsų adresatų sąrašo arba pateikti prašymą prieiti, atnaujinti, pataisyti ar ištrinti jūsų asmeninę informaciją, susisiekite su mumis kaip nurodyta žemiau.

Jeigu nepateisintume jūsų lūkesčių tvarkydami jūsų asmeninę informaciją arba jei pageidautumėt pateikti skundą dėl mūsų privatumo praktikos, prašome mums pranešti, nes tai suteiktų mums galimybę ištaisyti problemą. Jūs galite susisiekti su mumis kontaktiniais duomenimis, pateikiamais skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“ žemiau. Kad padėtumėt mums atsakyti į jūsų paklausimą, prašome pateikti visas detales apie jūsų atvejį. Mes siekiame peržiūrėti ir atsakyti į visus skundus per protingą laiką.

Jeigu mums pateikia bet kokią informaciją ar medžiagą, susijusią su kitu asmeniu, jūs turite užtikrinti, kad pasidalindami su mumis šia informacija, ir kad mūsų naudojimas šios informacijos, kaip laikas nuo laiko jums aprašome, atitiks taikomus įstatymus, todėl pavyzdžiui, jūs turite tinkamai informuoti tą asmenį apie jo asmens duomenų tvarkymą ir gauti jo/jos sutikimą, kiek tai gali būti reikalaujama pagal taikytinus įstatymus.

Į viršų

Tarptautiniai duomenų perdavimai

Galime perduoti asmeninę informaciją kitoms šalims nei tai, kurioje duomenys buvo iš pat pradžių surinkti. Tose šalyse gali negalioti tie patys duomenų apsaugos įstatymai kaip toje šalyje, kurioje iš pat pradžių informacija buvo pateikta. Kai perduosime jūsų asmeninę informaciją į kitas šalis, saugosime ją taip, kaip aprašyta privatumo pranešime.

„MasterCard“ teikia paslaugas visame pasaulyje. Kad galėtume teikti savo paslaugas, gali tekti perduoti jūsų asmeninę informaciją į kelias šalis, įskaitant Jungtines Valstijas, kurioje yra mūsų pagrindinis biuras. Laikomės galiojančių teisinių reikalavimų imdamiesi adekvačių saugumo priemonių, kai perduodame asmeninę informaciją į tas šalis, kurios nepriklauso Europos ekonominei zonai, ar Šveicarijai.

Į viršų

Kaip mes laikome ir saugome asmeninę informaciją

MasterCard yra svarbus jūsų asmeninės informacijos saugumas. Mes esame įsipareigoję saugoti informaciją, kurią renkame. Mes palaikome administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, sukurtas apsaugoti jūsų pateiktą asmeninę informaciją nuo netyčinio, neteisėto ar neįgalioto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, priėjimo, atskleidimo ar panaudojimo. Daugelyje savo interneto svetainių, iš kurių perduodame asmeninę informaciją, mes naudojame SSL šifravimą.

MasterCard saugo asmeninę informaciją tik tiek, kiek tai reikalinga pasiekti tikslams, kuriems asmeninė informacija buvo surinkta, nebent kitaip reikalauja ar įgalioja taikoma teisė. Mes imamės priemonių, kad sunaikintume ar visam laikui nuasmenintume asmeninę informaciją, jei reikalauja įstatymai arba jeigu asmeninė informacija tampa nebereikalinga tiems tikslams, kuriems ji buvo surinkta.

Į viršų

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Jūsų patogumui ir informavimui mūsų interneto svetainėse gali būti pateiktų nuorodų į kitas svetaines. Šios interneto svetainės gali veikti nepriklausomai nuo MasterCard. Nurodytos svetainės gali turėti savo privatumo pranešimus ar taisykles, kurias mes primygtinai rekomenduojame jums peržiūrėti, jeigu lankotės tokiose svetainėse. Tais atvejais, kai nurodytos interneto svetainės nepriklauso ir nėra kontroliuojamos MasterCard, mes nesame atsakingi už svetainės turinį, svetainės panaudojimą ar privatumo praktikas.

Į viršų

Mūsų Globalaus pranešimo apie privatumą atnaujinimai

Šis Globalus pranešimas apie privatumą gali būti periodiškai ir be išankstinio jūsų įspėjimo atnaujinamas, siekiant jį suderinti su pasikeitimais mūsų asmeninės informacijos praktikose. Mes patalpinsime gerai matomą pranešimą mūsų atitinkamose svetainėse, norėdami jus informuoti apie reikšmingus mūsų Globalaus pranešimo apie privatumą pasikeitimus, ir pranešimo viršuje nurodysime, kada vėliausias atnaujinimas buvo atliktas. Kai atnaujinsime mūsų Globalų pranešimą apie privatumą, tam tikrais atvejais, galime siekti gauti jūsų sutikimą.

Į viršų

Kaip su mumis susisiekti

Jeigu turite klausimų ar komentarų apie šį Globalų pranešimą apie privatumą, MasterCard privatumo politikas arba jeigu norėtumėte, kad mes atnaujintume jūsų informaciją arba nustatymus, kuriuos mums pateikėte, prašome spausti čia. Taip pat galite rašyti mus el. paštu: privacyanddatausage@mastercard.com; arba rašyti mums šiuo adresu:

Global Privacy Officer
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Jeigu esate iš Europos ekonominės erdvės ar Šveicarijos, MasterCard Europe SA gali būti organizacija, kuri atsakinga už jūsų asmeninės informacijos tvarkymą. Jei esate EEE ar Šveicarijoje, jūs galite mumis rašyti el. paštu: privacyanddatausage@mastercard.com  arba rašyti mums šiuo adresu:

Global Privacy Officer
MasterCard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Belgium