מילון מונחים

דמי שימוש בכרטיס

חלק מחברות כרטיסי האשראי גובות תשלום שנתי שמסייע במימון עלויות מתן השירות לבעל הכרטיס

ריבית שנתית

הריבית השנתית, או האחוז שאתם משלמים בגין יתרה שלא שולמה.

כספומט

מכשיר המאפשר לכם לבצע פעולות בנקאיות בכל מקום ובכל זמן. על ידי שימוש בכרטיס חיוב או בכרטיס כספומט, תוכלו למשוך מזומנים מהחשבון, להפקיד כסף, להעביר כסף לחשבון אחר, או לבצע פונקציות אחרות.

חזרה לראש הדף


משיכת מזומן על חשבון האשראי

תוכלו למשוך מזומנים באופן מיידי על ידי שימוש בכרטיס שלכם בכספומט המציג את הלוגו של מסטרקארד. הסכום שתמשכו יופחת מכמות האשראי העומדת לרשותכם. לעיתים קרובות נגבית עמלה כשמושכים מזומן על חשבון האשראי. בנוסף, הריבית עשויה להיות גבוהה יותר מהריבית על רכישות, ובדרך כלל אין תקופת גרייס (משיכת מזומן על חשבון האשראי שונה ממשיכת מזומנים רגילה).

היסטוריית אשראי

תיעוד של האופן בו שילמתם את חשבונותיכם בעבר. משמש כדי לקבוע אם סביר שתשלמו את חשבונותיכם בזמן בעתיד.

מסגרת האשראי

הסכום המרבי שניתן ללוות באמצעות הכרטיס.

חזרה לראש הדף


חיובים פיננסיים

המחיר שמשולם למלווה על השימוש בכסף שהלווה. ריבית נגבית כאחוז מתוך היתרה שלא שולמה (רכישות וחיובים פחות תשלומים וזיכויים). אחוז זה, או שער הריבית, שונה מכרטיס לכרטיס.

ריבית קבועה

ריבית שאינה משתנה בתגובה לשינויים בשער הריבית או לשינויים אחרים. שער משתנה עשוי לעלות ולרדת בהתאם לעליות ולירידות של הריבית במשק (לדוגמה, ריבית הפריים שמתפרסמת במוספים הכלכליים של העיתונים).

חזרה לראש הדף


תקופת חסד

תקופה (בדרך כלל 20-25 יום) שבה לא נגבית ריבית על רכישות שבצעתם. לדוגמה, אם מועד החשבון בכרטיס האשראי שלכם הוא 1 במאי, ושלמתם את היתרה הקודמת במלואה, יתכן שתוכלו להמתין עד 20 במאי לפני שתצטרכו לשלם את היתרה החדשה במלואה. אם תעשו זאת, לא תחוייבו בריבית. אם התשלום שלכם יגיע לאחר 20 במאי – או אם לא תשלמו את כל היתרה – תחוייבו בריבית החל מתאריך הרכישה. בכרטיסי אשראי מסויימים אין תקופת חסד. כלומר, נגבית ריבית על רכישות החל מתאריך הרכישה.

חזרה לראש הדף


שערי ריבית

חיובים אלה קובעים את עלות השימוש בכרטיס האשראי שלכם לאורך זמן. שער הריבית השנתית הוא האחוז השנתי שאתם משלמים על יתרה שלא שולמה. החיוב בריבית נעשה בכל חודש כאחוז מתוך היתרה שלא שולמה (רכישות וחיובים פחות תשלומים וזיכויים).

תקופת היכרות

התקופה בה חלה על היתרה הלא משולמת בכרטיס ריבית ההיכרות.

ריבית היכרות

ריבית מיוחדת שחלה רק לתקופה מוגבלת.

חזרה לראש הדף


סוחר

מיקום או חנות שבהם ניתן לבצע רכישות.

חזרה לראש הדףקוד סודי

קוד זיהוי אישי: קוד סודי שמסופק ע"י חברת האשראי עבור כרטיסכם, ואשר מאפשר לכם גישה לכספכם, לבצע פעולות בנקאיות באמצעות הכספומט, וכן לבצע רכישות מבלי לחתום על קבלה אצל מוכרים שמחזיקים מכשירי PIN. אל תמסרו קוד זה לאיש.

חזרה לראש הדף


תוכנית בונוסים

תוכנית של צבירת נקודות המתבססת על קניות או עסקאות שערכתם בכרטיס. ניתן לפדות את הנקודות כחלק מתוכנית ספציפית שנרשמתם אליה (לדוגמה כרטיסי טיסה, בתי מלון וכדומה) או לרכישת מוצרים מסוימים. בנקים עשויים לגבות עמלות שנתיות תמורת ההשתתפות בתכניות בונוסים.

חזרה לראש הדף


שירותי סיוע בנסיעות

גישה למידע חשוב הקשור לנסיעות, כגון המסמכים הדרושים (ויזה, דרכון), חיסונים או שערי חליפין של מטבעות. פנו לחברת כרטיסי האשראי למידע נוסף.

חזרה לראש הדף


כרטיס בינלאומי

ביותר מ-32 מקומות בעולם ניתן להשתמש במסטרקארד. יותר מבכל כרטיס אחר.

חזרה לראש הדף