זכויות יוצרים

Copyright MasterCard Worldwide 1994 - 2008. All rights reserved.

Mמסטרקארד הבינלאומית מאשרת לכם בזאת להעתיק מסמכים שפורסמו על ידי מסטרקארד הבינלאומית באינטרנט למטרות שאינן מסחריות במסגרת ארגונכם בלבד. בהקשר לאישור זה, הנכם מסכימים כי כל עותק שתכינו ממסמכים אלה ימשיך להיות כפוף לכל זכויות היוצרים והודעות הבעלות האחרות הנכללות בזאת. כל מסמך ספציפי המתפרסם ע"י מסטרקארד הבינלאומית באינטרנט עשוי לכלול הודעות בעלות אחרות ומידע נוסף הנוגע לזכויות יוצרים הנוגעים לאותו מסמך. אלא אם נאמר במפורש אחרת לעיל, דבר הכלול בזאת לא יפורש כהענקה במרומז, בהשתק או באופן אחר של כל רישיון או זכות בהקשר לזכויות יוצרים, סימן מסחרי או קניין רוחני אחר של מסטרקארד הבינלאומית או כל צד שלישי. ראוי לציין כי כל מוצר, תהליך או טכנולוגיה המוזכרים בזאת עשויים להיות כפופים לזכויות קניין רוחני אחרות השמורות למסטרקארד הבינלאומית, ואינם יכולים להיות מוענקים בזאת ברישיון.

מסמך זה נמסר "כפי שהוא", ללא התחייבות מכל סוג, מפורשת או מרומזת, לרבות (ללא הגבלה) התחייבויות מרומזות על סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה.

כל פרסום של מסטרקארד הבינלאומית עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או טעויות טיפוגרפיות. שינויים עשויים להיערך מעת לעת בפרסומים אלה. שינויים אלה ישולבו במהדורות חדשות של פרסומים אלה. מסטרקארד הבינלאומית עשויה להכניס שיפורים ו/או שינויים במוצרים ו/או בתוכניות המתוארים בפרסומים אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

אם אדם כלשהו, הצופה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת במסמך של מסטרקארד הבינלאומית שהתפרסם, מגיב בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת ומוסר מידע לרבות נתוני משוב, כגון שאלות, הערות, הצעות וכדומה בנוגע לתוכנו של כל מסמך כנ"ל של מסטרקארד הבינלאומית, ייחשב מידע זה כבלתי חסוי, ולמסטרקארד הבינלאומית לא תהיה כל התחייבות מכל סוג בנוגע למידע זה, ותהיה רשאית לשכפל, להשתמש, לחשוף ולהפיץ את המידע לאחרים ללא הגבלה.

יתרה מכך, מסטרקארד תהיה רשאית להשתמש בכל רעיון, קונספט, ידע או טכניקה הכלולים במידע זה לכל מטרה, לרבות (ללא הגבלה) פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים או שירותים המשלבים מידע זה.

מסטרקארד הבינלאומית מעניקה גישה לנתונים של מסטרקארד הבינלאומית, ולכן עשויים להכלל בהם אזכורים של מוצרים, תוכניות ושירותים של מסטרקארד הבינלאומית שאינם מתפרסמים בארץ מגוריכם. אזכורים אלה אינם מרמזים על כך שבכוונת מסטרקארד הבינלאומית בארץ מגוריכם לפרסם מוצרים, תוכניות ושירותים אלה.

להלן רשימה של סימנים מסחריים וסימני שירות המצויים בבעלות מסטרקארד הבינלאומית והחברות המסונפות לה במשרד הסימנים המסחריים של קהילת האיחוד האירופי, נכון לינואר 2008. כל שאלה הנוגעת לסימן מסחרי כלשהו של מסטרקארד הבינלאומית או החברות המסונפות לה יש להפנות למחלקה המשפטית של מסטרקארד הבינלאומית בכתובת להלן:

General Counsel
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577-2509

סימנים מסחריים שאחריהם מופיע הסימן ® הם סימנים מסחריים / סימני שירות רשומים של מסטרקארד הבינלאומית או החברות המסונפות לה במשרד הסימנים המסחריים של קהילת האיחוד האירופי. כל הסימנים המסחריים / סימני השירות האחרים ברשימה להלן כלולים בבקשות לסימנים מסחריים מצד מסטרקארד הבינלאומית או החברות המסונפות לה במשרד הסימנים המסחריים של קהילת האיחוד האירופי.

עדכון אחרון: ינואר 2008

סימנים מסחריים של מסטרקארד הבינלאומית הרשומים באיחוד האירופי

A (Stylized)®
A REFLECTION OF YOU
ACCESS
ARISTION®
Audio Tone (Sound Mark)®
BANKNET
BIJOUX®
CARDMASTER®
CASHMASTER®
CIRRUS®
CITRUS
CREDITMASTER®
Debit Hologram Design®
Double "E" Design and MasterCard E-Wallet®
E (Stylized) ®
E-P3
E.MASTERCARD & Design®
EC & Design®
EC (blue and red) ®
EC (Stylized) ®
EC ELECTRONIC CASH & Design
EC EUROCHEQUE & Design®
EC Eurocheque Logo®
ELECTRONIC CASH
EUROCARD
EXPENSYS
Five Circles Design
Five Circles Design in color®
Four Circles Design®
Globe Device®
Globe Hologram Design®
GOLD MASTERCARD
GOLD MASTERCARD SERVICE®
Hologram Strip Design
M CARD
M/CHIP®
MAESTRO®
MAESTRO E-COMMERCE®
MAESTRO, THE NEW CASH
MAESTRO. YOUR MONEY WHEREVER YOU ARE
MASTER®
MASTER ACCOUNT®
MASTER CARTE®
MASTER CHARGE®
MASTER CHIP
MASTER EURO®
MASTER FINANCE®
MASTER LIGHT®
MASTER ROADASSIST®
MASTER SMART CARD®
MASTERASSIST®
MASTERBANK
MASTERBANKING®
MASTERCAJAS®
MASTERCAR
MASTERCARD®
MASTERCARD & Design®
MASTERCARD & Interlocking Circles Design®
MASTERCARD & Solid Overlapping Circles Design®
MASTERCARD ACCOUNT SNAPSHOT®
MASTERCARD ADVISORS®
MASTERCARD ADVISORS & Design
MASTERCARD ADVISORS & Design (in color)
MASTERCARD AUTOMATIC®
MASTERCARD BANKNET®
MASTERCARD BLACK
MASTERCARD BUSINESSCARD®
MASTERCARD CARD CUSTOMIZATION SERVICES
MASTERCARD CASH
MASTERCARD CASH & Design
MASTERCARD CORPORATE CARD®
MASTERCARD CORPORATE CARD (Design)®
MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE CARD
MASTERCARD CORPORATE MULTI CARD®
MASTERCARD CORPORATE PAYMENT SOLUTIONS
MASTERCARD CORPORATE PURCHASING CARD®
MASTERCARD DESTINATIONS®
MASTERCARD DIRECT SERVICES®
MASTERCARD E-B2B CHOICE®
MASTERCARD E-CASH®
MASTERCARD E-P3®
MASTERCARD E-WALLET®
MASTERCARD ELECTRONIC®
MASTERCARD ELECTRONIC & Design®
MASTERCARD ELECTRONIC BUSINESSCARD®
MASTERCARD EXCLUSIVES®
MASTERCARD EXCLUSIVES ONLINE & Design®
MASTERCARD EXECUTIVE
MASTERCARD EXECUTIVE BUSINESSCARD
MASTERCARD EXPENSYS®
MASTERCARD FAMILY ACCOUNT®
MASTERCARD GLOBAL PREMIUM COLLECTION
MASTERCARD GLOBAL SERVICE®
MasterCard Globe Hologram Design®
MASTERCARD INTERNATIONAL & Design
MASTERCARD INTERNET GATEWAY SERVICE®
MASTERCARD M PAY
MASTERCARD M/CHIP®
MASTERCARD MIDDLE MARKET FOCUS®
MASTERCARD MINI-CASH®
MASTERCARD MINI-CHARGE®
MASTERCARD MINI-PAY®
MASTERCARD MOBILE AUTHENTICATION
MASTERCARD MONEYSEND®
MASTERCARD MULTI CARD®
MASTERCARD PAYABLES ACCOUNT®
MASTERCARD PAYPASS®
MASTERCARD PREPAID SERVICES®
MASTERCARD PROFESSIONAL CARD®
MASTERCARD PUBLIC SECTOR PAYMENT SOLUTIONS®
MASTERCARD PURCHASING CARD®
MASTERCARD QUICKLAUNCH®
MASTERCARD REWARDS®
MASTERCARD REWARDS SERVICES
MASTERCARD RPPS®
MASTERCARD SECURE CODE®
MASTERCARD SEGMENT SOLUTIONS®
MASTERCARD SITE DATA PROTECTION SERVICE®
MASTERCARD SMART DATA®
MASTERCARD SMART DATA CARD MANAGER
MASTERCARD SMARTLINK
MASTERCARD SMS PROGRAMME®
MASTERCARD SPECTACLES®
MASTERCARD VOYAGES®
MASTERCARD WEBPURCHASING®
MASTERCARD WORKING®
MASTERCARD WORKPLACE SOLUTIONS®
MASTERCARD WORLDWIDE
MASTERCARD WORLDWIDE. THE HEART OF COMMERCE.
MASTERCARD, ADVANCING THE FUTURE OF PAYMENTS
MASTERCARD, IT'S SMART MONEY
MASTERCARD, THE BEST WAY TO PAY FOR WHAT MATTERS®
MASTERCARD, THE BEST WAY TO PAY ON THE INTERNET®
MASTERCARD, THE BEST WAY TO PAY ONLINE®
MASTERCARD, THE BEST WAY TO PAY®
MASTERCARD, THE FUTURE OF MONEY®
MASTERCARD, THE PREFERRED WAY TO PAY®
MASTERCARE®
MASTERCASH®
MASTERCHEQUE®
MASTERCLICK®
MASTERCOM
MASTERCOM ESTATS DESIGN
MASTERCOVERAGE
MASTERCREDIT®
MASTERCURRENCY
MASTERFUND®
MASTERGIFT®
MASTERINSIGHTS
MASTERKEY
MASTERLINE
MASTERLINK®
MASTERLOAN®
MASTERMARKETINGLINK®
MASTERMILES®
MASTERMONEY®
MASTERPAY®
MASTERPHONE®
MASTERPLAN
MASTERPURCHASE®
MASTERRENTAL®
MASTERSOLUTION
MASTERSOURCE®
MASTERTELLER®
MASTERTRAVEL®
MASTERTRIP®
MASTERTRUST®
MASTERWORKS®
MASTR
MASTRE
MC
MC2®
MC2 (Card Design)®
MCARD®
MC2 & Rounded Edge Card Shape Design®
MONEYSEND®
ONESMART
ONESMART CARD. MORE SMART CHOICES®
ONESMART MASTERCARD®
Overlapping Black Circles Design®
Overlapping Circles Design
Overlapping Shapes Design®
P Design®
PAYMASTER
PAYPASS
PAYPASS (Stylised)
PLATINUM MASTERCARD®
PORTFOLIO HARMONICS
PRICELESS®
PRICELESS HOLIDAY GIFTS®
PRICELESS MEMORIES SWEEPSTAKES®
PURCHASE STREET & Design®
REPOWER®
Reverse Interlocking Circles Design®
Reverse Overlapping Circles Design®
RISKFINDER®
Rounded Edge Card Shape Design
SECURE CODE
SECURECODE (Design)
SIDECARD®
Solid Overlapping Circles Design®
SPENDINGPULSE®
TAP & GO
TAP N GO®
THE CARD THAT'S AS SMART AS I WANT IT TO BE®
THE CARD WITH A BRAIN®
THE FUTURE OF MONEY®
THE HEART OF COMMERCE
THE LIFESTYLE CARD®
THE NEW CASH
THE NEXT LEVEL OF PURCHASING. PRESENTMENT. PAYMENT. ®
THE TOWER GROUP®
THE WAY TO PAY ON THE INTERNET
THERE ARE SOME THINGS MONEY CAN'T BUY, FOR EVERYTHING ELSE THERE'S MASTERCARD®
TITANIUM MASTERCARD
TRAVELMASTER®
Two Circles Design®
TWO SIDES. ONE GAME. THE NEW CASH
TWO SIDES. ONE GAME. PRICELESS
TWO SWIRLS DESIGN®
WORLD BLACK
WORLD MASTERCARD®
WORLD SIGNIA®
WORLD SIGNIA MASTERCARD®
YOUR MONEY. WHEREVER YOU ARE®