Izdavatelji kartice

U nastavku je popis izdavatelja MasterCard kartica u Hrvatskoj. Pojedini izdavatelji u portfelju imaju samo određeni dio MasterCard proizvoda, te molimo da za potpune informacije o dostupnim proizvodima izravno kontaktirate vašu banku ili financijsku instituciju.

Popis ne sadrži nužno sve izdavatelje MasterCard kartica, molimo da za dodatne informacije kontaktirate izravno vašu banku ili financijsku instituciju.

Sve
BankaBroj telefonae-mail
Addiko Bank d.d.0800 14 14info.hr@addiko.comda nenene
Banka Kovanica d.d.042 403 403namira_riznice@kovanica.hrdadanene
BKS bank d.d. Rijeka051 353 555info@bks.hrdadanene
Erste Card Club d.o.o.01 49 29 555info@erstecardclub.hrda dada da
Erste&Steiermärkische Bank d.d.0800 7890erstebank@erstebank.hr dada dada
HPB d.d.0800 472 472hpb@hpb.hrdadadane
Imex banka d.d. 072 24 24 23info@imexbanka.hrdadanene
Istarska kreditna banka Umag d.d.052 702 400callcentar@ikb.hrdadanene
Karlovačka banka d.d.0800 417 336zrinka.lulic@kaba.hr dadanene
Kreditna banka Zagreb d.d.0800 24 24 00gradjanstvo@kbz.hrdadanene
OTP banka d.d.072 201 555info@otpbanka.hrdanedane
Partner banka d.d. Zagreb01 4602 222partner@paba.hrnedane da
Podravska banka d.d.072 655 000info@poba.hrdadaneda
PBZ Card01 4891 333info@pbzcard.hrdane dane
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb 072 62 62 62info@rba.hrdadadada
Sberbank0800 0600info@sberbank.hrdadanene
Splitska banka d.d.0800 21 00 21info@splitskabanka.hrdadanene
Vaba d.d. banka Varaždin0800 8222banka@vaba.hrdadanene
Veneto banka d.d.0800 8881info@venetobanka.hrdadanene
Zagrebačka banka d.d.0800 00 24zaba@unicreditgroup.zaba.hrdadaneda
Filefooter.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit