MasterCard Worldwide

Globalna politika zaštite privatnosti

Vrijedi od 11. srpnja 2012.

MasterCard - Globalna obavijest o zaštiti privatnosti

Primjenjuje se od: 30. ožujka 2015

MasterCard International Incorporated (koji posluje kao MasterCard Worldwide) i s njime povezana društva (zajedno “MasterCard”) poštuju vašu privatnost. Ova Globalna obavijest o zaštiti privatnosti opisuje vrste osobnih podataka koje skupljamo, nacin na koji koristimo podatke, s kim ih dijelimo i vašim mogucnostima izbora u pogledu nacina na koji koristimo podatke. Takoder opisujemo mjere koje poduzimamo radi zaštite sigurnosti podataka i kako nas možete kontaktirati u vezi s našim postupcima zaštite privatnosti.

MasterCard entiteti zaduženi za prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovoj Globalnoj obavijesti o zaštiti privatnosti naznaceni su u odjeljku ovog dokumenta pod nazivom Kako nas kontaktirati.

Naši postupci zaštite privatnosti mogu se razlikovati u zemljama u kojima radimo, radi odražavanja lokalne prakse i zakonskih zahtjeva.

Kliknite na jednu od dolje navedenih poveznica kako biste otišli na navedeni odjeljak:

Osobni podaci koje prikupljamo
MasterCard može pribaviti podatke o vama iz razlicitih izvora.

Kao provoditelj platnih transakcija i pružatelj povezanih usluga, pribavljamo ogranicenu kolicinu osobnih podataka o vama od financijskih institucija, trgovaca i drugih entiteta u vezi s vašim platnim transakcijama.

U tom smislu, primamo broj racuna kartice, ime i lokaciju trgovca, datum i ukupni iznos transakcije. Važno je napomenuti, nije nam potrebno ime nositelja kartice ili drugi kontakt podaci kako bismo proveli platne transakcije.

Takoder, možemo dobiti podatke o vama od društava koja koriste ili omogucavaju korištenje MasterCard proizvoda ili usluga te iz javno dostupnih sustava podataka.

Osim toga, vi možete izabrati izravno nam dostaviti podatke na nekoliko nacina, ukljucujuci: (i) preko naše web stranice, (ii) kao odgovor na marketinšku ili drugu komunikaciju, (iii) putem društvenih medija, (iv) putem prijave za korištenje MasterCard proizvoda ili usluge, (v) kroz sudjelovanje u ponudi, programu ili promociji, ili (vi) u vezi sa stvarnim ili potencijalnim poslovnim ili radnim odnosom s nama. Takoder možete pristati da nam podatke o vama otkriju treci koji su te podatke prikupili

Vrste osobnih podataka koje možemo pribaviti ili koje nam možete odluciti dati ukljucuju:

 • Kontakt podatke (kao što su ime, poštanska ili e-mail adresa i broj telefona)
 • Poslovni kontakt podaci (kao što su naziv radnog mjesta, odjel i ime organizacije)
 • Korisnicko ime i lozinka
 • Podaci o racunu placanja
 • Kontakt podaci prijatelja ili drugih osoba za koje biste voljeli da ih kontaktiramo
 • Sadržaj koji ste nam dali (kao što su fotografije, clanci, komentari)
 • Sadržaj koji ste ucinili dostupnim putem racuna na društvenim medijima ili clanstva kod trecih
 • Jedinstveni identifikator mobilnog uredaja
 • Geo-lokacijski podaci
 • Ostali podaci (kao što su ponašanje i sklonosti pri kupovini, jezicne preferencije, godine starosti, datum rodenja, spol i obiteljski status)

Mi, naši pružatelji usluga i partneri prikupljamo odredene podatke automatskim putem, kao što su kolacici (cookies) i internetski signali (web beacons), kad razmjenjujete informacije s našim reklamama, aplikacijama za mobilne uredaje ili kad posjetite naše web stranice, stranice ili drugu digitalnu gradu. Podaci koje skupljamo na ovaj nacin mogu ukljucivati: IP adresu, vrstu pretraživaca, operativni sistem, pripadajuce URL-ove i informacije o poduzetim radnjama ili interakciji sa našom digitalnom gradom. "Kolacic" („Cookie“) je tekstualna datoteka postavljena na tvrdi disk (hard drive) racunala od strane web poslužitelja. "Internetski signal" („Web beacon“), poznat još i kao internetska oznaka (Internet tag), oznaka piksela (pixel tag) ili prozirni GIF (clear GIF) koristi se za prenošenje podataka nazad na web poslužitelja.

Možemo koristiti usluge analize weba trecih na našim web stranicama i mobilnim aplikacijama, kao što su usluge Adobe Omniture. Pružatelji analitickih usluga koji upravljaju tim uslugama koriste tehnologije kao što su kolacici i internetske oznake kako bi nam pomogli analizirati kako posjetitelji koriste naše web stranice i aplikacije

Mi, naši pružatelji usluga i naši partneri možemo takoder prikupljati podatke o vašim aktivnostima na našim web stranicama i aplikacijama za korištenje kako bi vam pružili sadržaj i promidžbu prilagodenu vašim pojedinacnim interesima. Podaci prikupljeni u ove svrhe mogu ukljucivati detalje o stvarima kao što su odredene stranice ili reklame koje pregledavate na našim web stranicama i radnjama koje poduzimate na našim web stranicama i aplikacijama. Molimo pogledajte odjeljak „Vaša prava i mogucnost izbora“ ove Globalne obavijesti o zaštiti privatnosti kako biste saznali više o vašoj mogucnosti da u bilo kada izaberete iskljuciti ili ograniciti korištenje podataka o vašem ponašanju prilikom pretraživanja u svrhe promidžbe pracenjem ponašanja na internetu

Natrag na vrh

Kako koristimo osobne podatke koje prikupljamo
Osobne podatke koje o vama pribavimo možemo koristiti da bismo:

 • Obradili vaše platne transakcije (ukljucujuci autorizaciju, prijeboj i poravnanje obveza, refundacije i povezane radnje u svrhu rješavanja sporova)
 • Zaštitili ili sprijecili prijevaru, neodobrene transakcije, potraživanja i druge obveze, upravljali izloženosti riziku i kontrolu franšiza u vezi s cjelovitošcu i sigurnošcu naše mreže placanja
 • Otvorili i upravljali bilo kojim vašim racunom kojeg imate kod nas i odgovarali na vaše upite
 • Pružili, administrirali i komunicirali s vama o proizvodima, uslugama, ponudama, programima i promocijama MasterCarda, njegovih izdavatelja, stjecatelja, trgovaca i partnera (ukljucujuci natjecanja, nagradne igre i druge marketinške aktivnosti)
 • Izdavali poslovne imenike (koji mogu sadržavati poslovne kontakt podatke)
 • Vodili, vrednovali i poboljšali naše poslovanje (ukljucujuci razvoj novih proizvoda i usluga; upravljanje našom komunikacijom; utvrdivanje ucinkovitosti i optimiziranje naše promidžbe; analiziranje naših proizvoda, usluga, web stranica, mobilnih aplikacija i bilo koje druge digitalne grade; omogucavanje funkcionalnosti naše web stranice, mobilnih aplikacija i bilo koje druge digitalne grade; vršenje racunovodstvenih, revizorskih radnji, radnji izdavanja racuna, uskladivanja i naplate)
 • Anonimizirali osobne podatke i pripremali i dostavljali skupne podatkovne izvještaje koji prikazuju anonimizirane podatke (ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na sljedece: kompilacije, analize, analiticke modele i pravila te modele i pravila predvidanja i druge skupne izvještaje) u svrhe savjetovanja naših izdavackih i stjecateljskih institucija, trgovaca i drugih klijenata i partnera u vezi sa prošlim i mogucim buducim uzorcima trošenja, prijevare i drugih uvida koji se mogu izvuci iz ovih podataka
 • Procijenili vaš interes za zapošljavanjem i kontaktirali vas radi moguceg zapošljavanja u MasterCardu
 • Proveli naše Uvjete korištenja ili druga zakonska prava
 • Udovoljili zahtjevima primjenjivih zakona i propisa ili zahtjevima sudskih ili državnih tijela koja imaju ili tvrde da imaju nadležnost nad MasterCardom ili povezanim društvom MasterCarda
 • Bili u skladu s poslovnim standardima i našim politikama

Takoder, podatke možemo koristiti i na druge nacine o kojima vas posebno obavijestimo u vrijeme prikupljanja.

Natrag na vrh

Osobni podaci koje dijelimo
Mi ne prodajemo niti na bilo koji način otkrivamo osobne podatke koje prikupljamo o vama, osim kako je navedeno u ovoj Globalnoj obavijesti o zaštiti privatnosti ili kako vam priopćimo u vrijeme kad se podaci prikupljaju.

Osobne podatke koje prikupljamo možemo podijeliti s našim povezanim društvima, financijskim institucijama i drugim entitetima koji izdaju platne kartice ili obrađuju platne transakcije i trgovcima. Osobne podatke dijelimo da bismo obradili platne transakcije i vršili druge radnje koje vi zatražite. Također možemo dijeliti osobne podatke sa entitetima koji pomažu pri sprečavanju prijevare u korištenju platne kartice, radi zaštite platnih transakcija od prijevare i radi osiguravanja sigurnosti transakcije i našeg sustava obrade plaćanja. Na primjer, u tom smislu pružamo izdavateljima kartica podatke o transakcijama nositelja kartice koje MasterCard obrađuje.

Osim toga, možemo dijeliti osobne podatke s ostalim trećima uz vaš pristanak. Kada MasterCard djeluje kao pružatelj usluga za treće, smijemo im dostaviti osobne podatke koje smo prikupili u njihovo ime.

Također, možemo dijeliti osobne podatke s našim pružateljima usluga koji u naše ime obavljaju usluge. Ovim pružateljima usluga odobravamo korištenje ili otkrivanje podataka samo koliko je to nužno radi obavljanja usluga u naše ime ili poštivanja zakonskih zahtjeva. Mi temeljem ugovora zahtijevamo od ovih pružatelja usluga da čuvaju privatnost i sigurnost osobnih podataka koje u naše ime obrađuju.

MasterCard prenosi osobne podatke unutar MasterCard grupe povezanih društava sukladno uvjetima ove Globalne obavijesti o zaštiti privatnosti ili na drugi način koji vam otkrijemo u vrijeme prikupljanja podataka (npr. putem posebne programske obavijesti o zaštiti privatnosti).

Na našim web stranicama možete izabrati koristiti određene sadržaje kojima se može pristupiti ili za čije korištenje smo zasnovali partnerski odnos s drugim entitetima koji nisu drugačije povezani s MasterCard-om. Ovi sadržaji, koje uključuju društveno umrežavanje i geo-lokacijske alate, vode treći, uključujući društvene mreže, te su jasno određeni kao takvi. Ovi treći mogu koristiti ili dijeliti osobne podatke u skladu s njihovom vlastitom politikom zaštite privatnosti. Ozbiljno preporučujemo da proučite politiku zaštite privatnosti trećih, ako koristite navedene mogućnosti.

Mi možemo otkriti podatke o vama (i) ako smo to dužni učiniti temeljem zakona ili u sudskom ili drugom postupku, (ii) kad vjerujemo da je otkrivanje podataka nužno radi sprječavanja štete ili financijskog gubitka ili (iii) u vezi s istragom sumnjive ili stvarne lažne ili nezakonite radnje.

Zadržavamo pravo prenijeti vaše osobne podatke u slučaju prodaje ili prijenosa cijelog ili dijela našeg poslovanja ili imovine. Ukoliko se dogodi takva prodaja ili prijenos, mi ćemo učiniti razumne napore da uputimo stjecatelja da vaše osobne ipodatke koje ste nam dali koristi na način koji je u skladu s našom Globalnom obavijesti o zaštiti privatnosti. Nakon takve prodaje ili prijenosa, možete kontaktirati entitet kojem smo prenijeli vaše osobne podatke sa bilo kakvim upitima u vezi sa obradom tih podataka.

Natrag na vrh

Vaša prava i mogućnost izbora
Vi imate određena prava kad se radi o osobnim podacima koje o vama čuvamo. Također vam nudimo mogućnost izbora s obzirom na to koje osobne podatke prikupljamo od vas, kako koristimo te podatke i kako komuniciramo s vama.

Možete odabrati ne davati osobne podatke MasterCardu tako da se suzdržavate od provođenja platnih transakcija. Također se možete suzdržati od dostavljanja podataka nama direktno. Međutim, ukoliko ne dostavite osobne podatke kada budu zatraženi, možda nećete moći koristiti cjelokupnu ponudu MasterCard-ovih proizvoda i usluga te vam nećemo biti u mogućnosti pružiti informacije o proizvodima, uslugama i promocijama.

Možete isključiti mogućnost prikupljanja i korištenja određenih podataka koje o vama prikupljamo automatskim putem, kada posjećujete naše web stranice. U određenim jurisdikcijama možete izvršiti svoj izbor putem alata Pristanak na korištenje kolačića (Cookie Consent) prikazanog u donjem desnom uglu MasterCard web stranice. Vaš pretraživač može vas uputiti kako biti obaviješteni i isključiti mogućnost primanja određenih vrsta kolačića. Uz to, na nekim MasterCard web stranicama možemo vam pružiti druge izbore u vezi s korištenjem kolačića. Međutim, molimo vas primite na znanje da bez kolačića možda nećete moći koristiti sve mogućnosti naših web stranica ili online usluga.

Možete isključiti određene mogućnosti korištenja podataka koje prikupljamo o vama automatskim putem, kada posjećujete web stranice trećih ili posjećujete naše reklame. Možemo koristiti pružatelje usluga radi postavljanja oglasa na tim web stranicama trećih. Ovi oglasi mogu biti prilagođeni i postavljeni na temelju informacija o korištenju podataka koje smo mi (i naši partneri) prikupili putem naših web stranica i aplikacija. Uz to, neki od naših pružatelja usluga i partnera mogu prikupljati informacije o vašim online aktivnostima tijekom određenog vremena i preko web stranica trećih kako bi prilagodili i postavili ove reklame. MasterCard reklame se ponekad dostavljaju uz ikone koje pomažu potrošačima da (i) saznaju više o tome na koji način se koriste njihovi podaci te (ii) iskoriste izbor koji možda imaju u pogledu korištenja njihovih podataka. Molimo kliknite ovdje ili, gdje je primjenjivo, na ikonu na našim ciljanim reklamama kako biste saznali za svoju mogućnost isključivanja ili ograničavanja korištenja informacija o vašem ponašanju prilikom pretraživanja u svrhe reklamiranja praćenjem ponašanja na internetu

Bilo kada nas možete obavijestiti da vam ne šaljemo marketinške obavijesti putem elektronske pošte tako što ćete kliknuti poveznicu odjave (unsubscribe) unutar marketinške elektronske pošte koju od nas primite, ili tako da nas kontaktirate kako je dolje navedeno. Također, možete isključiti mogućnost primanja marketinške elektronske pošte od MasterCard-a tako što ćete kliknuti ovdje.

Kao što je gore navedeno, mi možemo anonimizirati osobne podatke radi provođenja analize podataka. Da biste isključili takvu anonimizaciju kliknite ovdje.

Ako vaš poslodavac dostavlja vaše osobne podatke MasterCardu, možete imati određeni izbor vezano za upotrebu ili otkrivanje podataka od strane MasterCarda. Molimo kontaktirajte vašeg poslodavca kako biste saznali o vašem izboru i izvršili ga.

U opsegu dopuštenom primjenjivim pravom, vi možete povući bilo koji pristanak koji ste nam ranije dali, ili u bilo kada uputiti prigovor na temelju zakona na obradu vaših osobnih podataka. Mi ćemo nadalje primjenjivati vaš izbor. U nekim okolnostima, povlačenje pristanka na korištenje ili otkrivanje vaših osobnih podataka od strane MasteCarda značit će da ne možete koristiti određene MasterCard proizvode i usluge.

Ovisno o primjenjivom pravu, možete imati pravo: pribaviti potvrdu da posjedujemo vaše osobne podatke, tražiti pristup i primanje informacija o osobnim podacima koje čuvamo o vama, primiti preslike osobnih podataka koje čuvamo o vama, ažurirati i ispraviti netočnosti u vašim osobnim podacima, prigovoriti obradi vaših osobnih podataka ili osobne podatke blokirati, anonimizirati ili izbrisati, prema potrebi. Pravo pristupa osobnim podacima može u nekim slučajevima biti ograničeno sukladno lokalnom pravu. Radi ostvarivanja ovih prava, molimo kontaktirajte nas kako je niže navedeno.

Kako biste ažurirali svoje odabire, zatražili nas da uklonimo vaše podatke s naših popisa za dostavu (elektronske) pošte ili podnijeli zahtjev za pristupom, ažuriranjem, ispravkom ili brisanjem vaših osobnih podataka, molimo kontaktirajte nas kako je niže određeno.

Ukoliko ne ispunimo vaša očekivanja u obradi vaših osobnih podataka ili želite podnijeti pritužbu na naše postupke vezane za privatnost, molimo da nam to kažete jer nam tako dajete mogućnost da ispravimo problem. Možete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke navedene u nižem odjeljku „Kako nas kontaktirati“. Kako biste nam pomogli da odgovorimo na vaš zahtjev, molimo da navedete sve detalje o problemu. Pokušat ćemo preispitati sve pritužbe i odgovoriti na njih u razumnom vremenu.

Ukoliko nam date bilo kakve podatke ili materijale koji se odnose na drugog pojedinca, trebali biste osigurati da je dijeljenje s nama i daljnje korištenje kako vam je s vremena na vrijeme opisano u skladu s primjenjivim pravom, tako na primjer trebate propisno obavijestiti tog pojedinca o obradi njegovih/njezinih osobnih podataka i pribaviti njegov/njezin pristanak, koji može biti potreban sukladno primjenjivom pravu.

Natrag na vrh

Međunarodno prosljeđivanje podataka
Moguće je da ćemo vaše osobne podatke prosljediti u države povrh one u kojoj su podaci izvorno prikupljeni. U tim državama mogu biti na snazi propisi o zaštiti podataka drukčiji od onih važećih u državi u kojima su prvotno prikupljeni. Pri proslijeđivanju vaših osobnih podataka u druge zemlje, vaše podatke štitimo kako je opisano u Obavijesti o privatnosti.

MasterCard je globalna tvrtka. Kako bismo vam ponudili naše usluge, može se dogoditi da trebamo vaše podatke proslijediti u nekoliko zemalja, među njima i u SAD, državu u kojoj je naše sjedište. Primjenjujemo adekvatne mjere zaštite za prijenos osobnih podataka u zemlje izvan Europskog gospodarskog područja ili Švicarske i time udovoljavamo zahtjevima važećih zakonskih propisa.

Natrag na vrh

Kako čuvamo i štitimo osobne podatke
Sigurnost vaših osobnih podataka je MasterCard-u bitna. Predani smo zaštiti podataka koje prikupljamo. Podržavamo administrativne, tehničke i fizičke mjere sigurnosti oblikovane radi zaštite osobnih podataka koje ste nam povjerili ili koje smo prikupili, od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništavanja, gubitka, mijenjanja, pristupa, otkrivanja ili uporabe. Koristimo SSL enkripciju na našim brojnim web stranicama sa kojih prenosimo određene osobne podatke.

MasterCard pohranjuje osobne podatke samo koliko je to nužno za ispunjavanje svrhe u koju se osobni podaci prikupljeni, osim ako je drugačije potrebno ili dopušteno sukladno primjenjivom pravu. Poduzimamo mjere za uništavanje ili trajno onemogućavanje identifikacije osobnih podataka ukoliko je to predviđeno zakonom ili ukoliko osobni podaci nisu više potrebni za svrhu u koju smo ih prikupljali.

Natrag na vrh

Poveznice na druge web stranice
Naše web stranice mogu omogućavati poveznice na druge web stranice radi vaše pogodnosti i informacija. Ove web stranice moguće rade neovisno o MasterCardu. Povezane web stranice mogu imati svoje vlastite obavijesti ili politiku o zaštiti privatnosti, koje ozbiljno preporučujemo da proučite ako posjećujete bilo koje povezane web stranice. Ukoliko bilo koje web stranice koje posjećujete nisu u vlasništvu ili pod kontrolom MasterCard-a, mi nismo odgovorni za sadržaj tih web stranica, za bilo kakvu upotrebu web stranica ili politiku privatnosti tih web stranica.

Natrag na vrh

Ažuriranje naše Globalne obavijesti o zaštiti privatnosti
Ova Globalna obavijest o zaštiti privatnosti može se periodično ažurirati, bez prethodne obavijesti kako bi odrazila promjene u našoj praksi u pogledu osobnih podataka. Postavit ćemo istaknutu obavijest na odgovarajućim web stranicama kako bismo vas upozorili o svim značajnim promjenama u našoj Globalnoj obavijesti o zaštiti privatnosti te na početku Obavijesti navesti kad je bila zadnji put ažurirana. U određenim okolnostima, možda ćemo tražiti vaš pristanak ukoliko ažuriramo našu Globalnu obavijest o zaštiti privatnosti.

Natrag na vrh

Kako nas kontaktirati
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi ove Globalne obavijesti o zaštiti privatnosti, MasterCard-ovim postupcima zaštite privatnosti ili biste željeli da ažuriramo podatke ili odabire koje ste nam dostavili, molimo kliknuti ovdje. Također nam možete poslati elektronsku poštu na adresu: privacyanddatausage@mastercard.com; ili nam pisati na:
 
Global Privacy Officer
MasterCard Worldwide`
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10552
 
Ako se nalazite u EEA ili Švicarskoj, moguće je da je MasterCard SA entitet odgovoran za obradu vaših osobnih podataka. Ako se nalazite u EEA ili Švicarskoj, možete nam poslati elektronsku poštu na: privacyanddatausage@mastercard.com; ili nam pisati na:
 
Global Privacy Officer
MasterCard SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgium
Filefooter.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit