Pretvaranje valuta pitanja i odgovori
Odgovori na česta pitanja vezana uz MasterCard alat za pretvaranje valuta nalaze se u nastavku.

P: Zašto je MasterCard kreirao alat za pretvaranje valuta?

O: MasterCard alat za pretvaranje valuta je kreiran kako bi poslovnim partnerima u Europi omogućio usklađivanje s odredbama Direktive o uslugama u platnom prometu koja zahtijeva transparentnost informacija o valutnom tečaju. To se posebno odnosi na zahtjev o transparentnosti definiran u poglavlju 3 Direktive o uslugama u platnom prometu a vezano za platne usluge nastale u eurima ili bilo kojoj drugoj službenoj valuti unutar Europske ekonomske zajednice. Osim što nudi pretvaranje valuta za zemlje Europske ekonomske zajednice, MasterCard je proširio raspon valuta kako bi ovu uslugu učinio dostupnom i poslovnim partnerima te korisnicima kartica širom svijeta.

P:Kao izdavatelj kartica, kako mogu pristupiti tečaju za valute koje nisu prikazane u alatu za pretvaranje valuta?

O: Izdavatelji kartica mogu pronaći MasterCard tečajeve za ostale valute u dokumentu pod nazivom „T057 Currency Conversion Rate“. Kako biste se prijavili za primanje ovog dokumenta, molimo javite se Vašoj kontakt osobi u MasterCardu.

P: Kako su izračunati tečajevi prikazani na web stranicama?

O: MasterCard koristi različite tržišne izvore kao što su Bloomberg, Reuters, centralne banke i ostali za određivanje tečaja koji u pravilu odražava ili veleprodajni tečaj ili tečaj propisan od strane vlade definiran tijekom dnevnih poravnanja.
Prikazani tečaj izveden je iz kupovnih i prodajnih tečajeva uključenih u MasterCard dnevni proces poravnanja i ne sadrži promjene ili zaokruživanja koje je definirao izdavatelj kartica.

Napominjemo da MasterCard ne primjenjuje izračunate tečajeve prilikom pretvaranja valuta. U skladu s definicijom u poglavlju 12 dokumenta „GCMS Reference Manual“, MasterCard primjenjuje USD kao jedinstvenu valutu za poravnanje radi upravljanja svim pretvaranjima valuta na globalnoj razini. Radi mogućih zaokruživanja tečajevi prikazani iznad možda nisu identični stvarnom tečaju koji je primijenjen na iznos transakcije u trenutku kada je ona pretvorena u iznos koji se naplaćuje korisniku kartice. Izračunati tečajevi će biti postavljani na MasterCard web stranice na dnevnoj osnovi. Ovi objavljeni tečajevi ne uključuju naknadu za pretvaranje valuta (currency conversion assesment – CCA) niti uključuju bilo kakve naknade primjenjene od strane izdavatelja kartica.

MasterCard primjenjuje tečaj za pojedine transakcije u vrijeme poravnavanja a ne u trenutku autorizacije na prodajnim mjestima. Stoga je datum prikazan na web stranicama MasterCarda datum poravnanja (vidi Pitanje 4).

P: Što je to MasterCard datum poravnanja?

O: Datum poravnanja je datum kada MasterCard određuje iznos koji treba biti razmijenjen između banke trgovca (acquirer) i banke korisnika kartice (issuer). Datum poravnanja je stoga u pravilu različit od datuma nastanka transakcije. Kao rezultat toga, izdavatelj kartice neće biti u mogućnosti dati informaciju korisniku kartice o MasterCard tečaju prije datuma poravnanja, odnosno prije nego što transakcija nastane ili u vrijeme autorizacije transakcije.

P: Koliko dugo su tečajevi koje izračunava MasterCard dostupni na web stranicama?

O: Od 31. ožujka 2010. godine MasterCard je započeo skupljati povijesne podatke do 365 dana.

P: Kao izdavatelj kartica, kako mogu koristiti izračunate tečajeve?

O: Izdavatelji kartica mogu ili skinuti izračunate tečajeve i staviti ih na raspolaganje svojim korisnicima kartica ili mogu koristiti link na javno dostupne MasterCard web stranice. Izdavatelji ne smiju objaviti ili prikazati bilo koji tečaj kao MasterCard referentni tečaj, osim ako je riječ o tečaju objavljenom na MasterCard web stranicama ili dokumentu „T057 Conversion Rate“. Alat za pretvaranje valuta je MasterCard usluga na koju se odnosi obveza poštivanja definiranih standarda. Za više informacija, molimo pogledajte MasterCard Rules, Poglavlje 3; Maestro Global Rules, Poglavlje 3; i Cirrus Worldwide Operating Rules, Poglavlje 3.

P: Hoće li izdavatelji kartica plaćati naknadu za pristup MasterCard alatu za pretvaranje valuta?

O: Ne, naknada za pristup MasterCard alatu za pretvaranje valuta ne postoji.

Filefooter.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit