Odabir kartice

Kako pronaći pravu karticu
za Vas

Postoji nekoliko elemenata koje treba razmotriti kao što su karakteristike kartice, prihvaćenost u svijetu, godišnje članarine i drugo.

Kamatne stope

Godišnja kamatna stopa je postotak koji u obliku kamate plaćate na nepodmirene iznose troškova. Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja pokazuje ukupne troškove, uključujući naknade i provizije koje klijent plaća banci kod podizanja i otplate kredita. Za korištenje posuđenog novca, plaćate financijske pristojbe. Kamate se obračunavaju kao postotak Vašeg nepodmirenog stanja (kupovine i naplate, umanjene za Vaše uplate).

Programi nagrađivanja

Programi nagrađivanja mogu doprinijeti vrijednosti kreditnih ili debitnih kartica. Program nagrađivanja je najčešće temeljen na sakupljanju bodova kroz kupovine ili transakcije koje su učinjene karticom. Bodovi mogu biti zamijenjeni za pogodnosti koje uključuju razne proizvode i usluge, nagradne avionske milje, putovanja i slično.

GODIŠNJE NAKNADE

Razne institucije koje izdaju kartice naplaćuju godišnju članarinu koja pomaže pri nadoknadi troškova koje izdavatelji kartica imaju za vođenje računa.

GLOBALNI PRIHVAT

Jedan od značajnih elemenata vezano uz kartice je razina njihovog prihvata. Sa više od 32 milijuna prihvatnih mjesta širom svijeta nijedna druga kartica nije prihvaćena na više lokacija i od strane više trgovaca.

KAKO SE PRIJAVITI ZA DOBIVANJE KARTICE

MasterCard ne izdaje kartice izravno već to rade naše partnerske finacijske institucije. Molimo pogledajte listu izdavatelja kartica.

Filefooter.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit