Γλωσσάρι
A | E | Π | Σ | Υ | Χ


A

Ανάληψη Μετρητών (Cash Advance)

Μπορείτε να αποκτήσετε μετρητά επί τόπου με τη χρήση της κάρτας σας σε μια τράπεζα ή ΑΤΜ όπου υπάρχει το λογότυπο MasterCard. Το ποσό της προκαταβολής μετρητών αφαιρείται από το διαθέσιμο πιστωτικό σας όριο ή από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Κατά τη ανάληψη μετρητών μπορεί να υπάρχει χρέωση. Επιπλέον, το επιτόκιο μπορεί να είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των αγορών και δεν υπάρχει συνήθως καμία περίοδος χάριτος. (Η ανάληψη μετρητών Cash Advance είναι διαφορετική από την ανάληψη που κάνετε με την κάρτα ΑΤΜ σας.)

Αυτόματο Μηχάνημα Ανάληψης Μετρητών (ΑΤΜ)

Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τραπεζικές συναλλαγές οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Με τη χρήση μιας χρεωστικής κάρτας ή κάρτας ΑΤΜ σε ένα ΑΤΜ, μπορείτε να κάνετε ανάληψη μετρητών από λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου, να κάνετε κατάθεση ή μεταφορά χρημάτων από έναν λογαριασμό σε έναν άλλο ή να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναλήψεις μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας. Θα πρέπει ακόμη να γνωρίζετε ότι πολλές τράπεζες χρεώνουν έξοδα συναλλαγής για τη χρήση ΑΤΜ που ανήκει στο δίκτυο άλλης τράπεζας.

Back to Top


E

Eμπορος

Τοποθεσία ή κατάστημα (φυσικό ή ηλεκτρονικό) όπου γίνονται συναλλαγές.

Επιτόκια

Οι χρεώσεις αυτές θα καθορίσουν τις δαπάνες που καταβάλλετε κάθε φορά για την κάρτα σας. Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) είναι το ετήσιο επιτόκιο που πληρώνετε για το ανεξόφλητο υπόλοιπο με τη μορφή τόκων και εξόδων. Ο τόκος υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ανεξόφλητου υπολοίπου (οι αγορές και χρεώσεις μείον τις πληρωμές ή πιστώσεις) σε μηνιαία βάση.

Ετήσια Συνδρομή

Ορισμένοι εκδότες καρτών χρεώνουν μια ετήσια συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί στο κόστος που συνεπάγεται η διαχείρηση των προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχονται.

Επιτόκια

Οι χρεώσεις αυτές θα καθορίσουν τις δαπάνες που καταβάλλετε κάθε φορά για την κάρτα σας. Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) είναι το ετήσιο επιτόκιο που πληρώνετε για το ανεξόφλητο υπόλοιπο με τη μορφή τόκων και εξόδων. Ο τόκος υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ανεξόφλητου υπολοίπου (οι αγορές και χρεώσεις μείον τις πληρωμές ή πιστώσεις) σε μηνιαία βάση.

Ετήσια Συνδρομή

Ορισμένοι εκδότες καρτών χρεώνουν μια ετήσια συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί στο κόστος που συνεπάγεται η διαχείρηση των προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχονται.

Back to Top


Π

PIN (Personal Identification Number)

Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης: Μυστικός κωδικος που θα επιλέξετε για την κάρτα σας, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στα χρήματά σας ή στην εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών μέσω ΑΤΜ, καθώς και να κάνετε αγορές χωρίς να χρειάζεται να υπογράψετε απόδειξη σε εμπόρους που έχουν τερματικό με πληκτρολόγιο για PIN. Μην γνωστοποιείτε το PIN σας σε κανέναν.

Παγκόσμια Αποδοχή

Με περισσότερα από 34 εκατομμύρια σημεία αποδοχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν υπάρχει κάρτα που να είναι περισσότερο αποδεκτή.

Περίοδος χάριτος

Το χρονικό διάστημα - συνήθως έως και 50 ημέρες – κατά το οποίο δεν επιβαρύνεστε με τόκο για τις αγορές που έχετε κάνει. Για παράδειγμα, αν η ημερομηνία χρέωσης στο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας είναι η 1η Μαΐου και έχετε πληρώσει τον προηγούμενο λογαριασμό σας στο ακέραιο και η ημερομηνία έκδοσης του νέου λογαριασμού είναι στις 25 Μαΐου με περίοδο πληρωμής έως 15 Ιουνίου, έχετε 45 ημέρες για να καταβάλετε το ποσό πληρωμής στο ακέραιο. Αν το κάνετε, δεν θα χρεωθούν τόκοι. Εάν η πληρωμή σας γίνει μετά τις 15 Ιουνίου - ή αν δεν καταβάλετε ολόκληρο το υπόλοιπο - μπορεί να χρεωθεί τόκος από την δημοσιευμένη ημερομηνία αγοράς.

Με περισσότερα από 34 εκατομμύρια σημεία αποδοχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν υπάρχει κάρτα που να είναι περισσότερο αποδεκτή.

Πιστωτικό Ιστορικό

Είναι το ιστορικό σας για το πώς έχετε πληρώσει τους λογαριασμούς σας στο παρελθόν. Χρησιμοποιείται ως οδηγός για να διαπιστωθεί αν είναι πιθανό να πληρώσετε τους λογαριασμούς στην ώρα τους στο μέλλον.

Πιστωτικό Όριο

Αυτό είναι το μέγιστο ποσό πίστωσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας.

Πρόγραμμα Επιβράβευσης

Πρόγραμμα συλλογής πόντων με βάση τις αγορές ή συναλλαγές που γίνονται με την κάρτα σας. Αυτοί οι πόντοι ή ευρώ μπορούν να εξαργυρωθούν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, κλπ.) ή για ορισμένα προϊόντα. Ορισμένες τράπεζες μπορεί να χρεώνουν ετήσιες συνδρομές για συμμετοχή σε προγράμματα επιβράβευσης.

Back to Top


Σ

Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ)

Eτσι ονομάζεται μερικές φορές το ετήσιο επιτόκιο. Αυτό είναι το ετήσιο επιτόκιο ή το ποσοστό που πληρώνετε για το ανεξόφλητο υπόλοιπο με τη μορφή τόκων και τελών.

Σταθερό Επιτόκιο

Σταθερό ΣΕΠΕ που δεν αλλάζει ανάλογα με τις μεταβολές των επιτοκίων και των όρων. Eνα μεταβλητό επιτόκιο αυξομειώνεται περιοδικά με βάση τις διακυμάνσεις στα επιτόκια της αγοράς, όπως αντανακλάται στον σχετικό δείκτη που δημοσιεύεται (π.χ., τα επιτόκια δανεισμού της Τράπεζας όπως δημοσιεύονται στις οικονομικές στήλες των εφημερίδων, στους διαδυκτιακούς τόπους των τραπεζών και τα λοιπά κανάλια επικοινωνίας.)

Back to Top


Υ

Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Βοήθειας

Δείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες ταξιδιωτικές απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων (θεωρήσεις, διαβατήρια), εμβολιασμούς ή συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ρωτήστε τον εκδότη σας για περισσότερες πληροφορίες.

Back to Top


Χ

Χρεώσεις

Η τιμή που καταβάλλεται σε έναν δανειστή για τη χρήση των χρήματων που δάνεισε. Ο τόκος υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ανεξόφλητου υπολοίπου (οι αγορές και οι χρεώσεις μείον τις πληρωμές ή πιστώσεις). Αυτό το ποσοστό, ή τόκος, μπορεί να διαφέρει από κάρτα σε κάρτα.

Back to Top

A | E | Π | Σ | Υ | Χ