Πληρώστε με μία κίνηση
Ανακαλύψτε την τεχνολογία Ανέπαφων Συναλλαγών MasterCard

Contacctless


Είναι εύκολο

Η τεχνολογία Ανέπαφων Συναλλαγών (Contactless) είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος πληρωμών που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αγορές απλά πλησιάζοντας την κάρτα σας στο κατάλληλο τερματικό.

Είναι γρήγορο

Η συναλλαγή πραγματοποιείται σε ελάχιστο χρόνο: πλησιάστε την κάρτα σας MasterCard με το σύμβολο στο τερματικό με το ίδιο σύμβολο

Περιμένετε να ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο (ΜΠΙΠ) και αυτό ήταν! Η συναλλαγή σας έχει ολοκληρωθεί.

Επιπλέον, για ποσά έως και 25 ευρώ δεν είναι απαραίτητη η υπογραφή της απόδειξης ή η πληκτρολόγηση κωδικού PIN.

Για να μάθετε εάν μπορείτε να πραγματοποιείτε ανέπαφες συναλλαγές με την κάρτα σας, αναζητήστε στην μπροστινή όψη της κάρτας σας το σύμβολο:


Είναι ασφαλές

Η κάρτα Ανέπαφων Συναλλαγών MasterCard® είναι το ίδιο ασφαλής με την κάρτα MasterCard που ήδη κατέχετε.

Είναι αδύνατο να πραγματοποιήσετε πληρωμή κατά λάθος. Η κάρτα ενεργοποιείται μόνο εάν την πλησιάσετε στο τερματικό.

Η κάρτα δεν χρειάζεται να φύγει από τα χέρια σας. Εσείς την πλησιάζετε στο κατάλληλο τερματικό ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διπλής χρέωσης: ακόμα και αν την ακουμπήσετε περισσότερες από μια φορές, το τερματικό καταγράφει πάντα μόνο μία συναλλαγή.

Για την έκδοση κάρτας αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις συνεργαζόμενες τράπεζες.


.

 

Για την έκδοση της κάρτας αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις συνεργαζόμενες τράπεζες.


Που μπορώ να την χρησιμοποιήσω

Με την κάρτα Ανέπαφων Συναλλαγών MasterCard μπορείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων που διαθέτουν τερματικά με το σύμβολο. Ενδεικτικά κάποιες από τις επιχειρήσεις που δέχονται κάρτες Ανέπαφων Συναλλαγών στην Ελλάδα: