Επιλέγοντας κάρτα

Πώς να επιλέξετε την κάρτα
που είναι κατάλληλη για εσάς

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν κατά την επιλογή της κάρτας, όπως τα χαρακτηριστικά τους, την παγκόσμια αποδοχή τους, ετήσιες χρεώσεις και πολλά άλλα.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Οι χρεώσεις αυτές θα καθορίσουν τα ποσά που θα καταβάλλετε για την κάρτα σας με την πάροδο του χρόνου. Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) είναι το ετήσιο επιτόκιο που πληρώνετε για το ανεξόφλητο υπόλοιπο με τη μορφή τόκων και εξόδων. Ο τόκος υπολογίζεται ως ποσοστό μόνο αν έχετε ανεξόφλητο υπόλοιπο σε μηνιαία βάση (αγορές και δαπάνες μείον τις πληρωμές ή τις πιστώσεις).

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Τα Προγράμματα Επιβραβεύσεων μπορούν να ενισχύσουν την αξία των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Ένα πρόγραμμα Επιβράβευσης συνήθως βασίζεται στην συλλογή πόντων ή ευρώ ανάλογα με τις αγορές ή συναλλαγές που πραγματοποιείτε με την κάρτα σας. Αυτοί οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν μέσω διαφόρων υπηρεσιών ή προϊόντων, όπως π.χ. αεροπορικά ταξίδια, διακοπές, κουπόνια αγορών, ευρώ επιστροφής στον λογαριασμό, κ.τλ.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Ορισμένοι εκδότες καρτών χρεώνουν μια ετήσια συνδρομή, η οποία αντιστοιχεί στο κόστος που συνεπάγεται η διαχείρηση των προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχονται.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ

Ένας σημαντικός παράγοντας κάθε κάρτας είναι το επίπεδο της αποδοχής της. Με περισσότερα από 34 εκατομμύρια σημεία αποδοχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν υπάρχει άλλη κάρτα που να είναι περισσότερο αποδεκτή, από τη MasterCard.

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ

Η MasterCard δεν εκδίδει κάρτες άμεσα. Οι κάρτες εκδίδονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ανατρέξτε στη λίστα με τους εκδότες καρτών.