MasterCard® ATM Locator

Όροι και Προϋποθέσεις ATM SMSΟι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση της υπηρεσίας MasterCard Short Message Service (SMS) Locator service ('Service').Η οντότητα ή το άτομο που χρησιμοποιεί την υπηρεσία, θα αναφέρεται ως «Χρήστης» ή «εσείς». Η MasterCard International Incorporative, ο πάροχος της Υπηρεσίας, θα αναφέρεται ως «MasterCard» ή «εμείς».

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ », ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Περιγραφή της Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία επιτρέπει στον Χρήστη να ζητήσει δεδομένα διεύθυνσης τοποθεσίας τα οποία θα παραλάβει από τη MasterCard σε μορφή γραπτών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις περιγραφές Υπηρεσιών που παρέχονται από τη MasterCard περιστασιακά. Η υπηρεσία της MasterCard ολοκληρώνεται όταν το γραπτό μήνυμα SMS μεταδίδεται από την πηγή μετάδοσης. Η MasterCard δεν είναι υπεύθυνη για την Υπηρεσία μετά την εν λόγω μετάδοση.

Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος να παράσχει το σωστό ασύρματο αριθμό για έναν ενεργό ασύρματο λογαριασμό που διατηρεί με κάποιον συμμετέχοντα πάροχο. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τα κόστη του ασύρματου λογαριασμού μέσω του οποίου οι Υπηρεσίες θα είναι προσβάσιμες, σύμφωνα με διακανονισμό που έχει κάνει ο Χρήστης με τον πάροχο. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρξει χρέωση γραπτού μηνύματος (σταθερή ή άλλη) προς τον Χρήστη για την εν λόγω πρόσβαση. Η MasterCard δεν ευθύνεται για Χρήστες που ισχυρίζονται ότι δεν επέτρεψαν τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τους για αυτές τις Υπηρεσίες. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για ισχυρισμούς που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της χρήσης της Υπηρεσίας από τον Χρήστη, από πρόσωπα ή οντότητες που ισχυρίζονται ότι δεν επέτρεψαν την αποδοχή γραπτών μηνυμάτων στον ασύρματο λογαριασμό τους. Επίσης, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πρόσωπα ή οντότητες που ισχυρίζονται ότι δεν επέτρεψαν την χρέωση που αφορά τη χρήση του ασύρματου λογαριασμού τους.

Εάν ο Χρήστης δεν είναι ο ιδιοκτήτης του κινητού τηλεφώνου που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την Υπηρεσία, πρέπει να δηλώσει ότι έχει λάβει άδεια από τον ιδιοκτήτη για τη χρήση της Υπηρεσίας. Εάν είστε κάτω των 18 ετών , πρέπει να δηλώσετε ότι έχετε λάβει γονική άδεια και συναίνεση, πριν από κάθε χρήση. Οι Υπηρεσίες είναι για προσωπική χρήση του Χρήστη. Ο Χρήστης δεν μπορεί να μεταφέρει, να μεταδώσει, να αναμεταδώσει ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέρος αυτής της Υπηρεσίας για εμπορική χρήση.

Προβλήματα και Βοήθεια

Εάν ζητήσετε κάποια Υπηρεσία και δεν την λάβετε, ή αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο, ενημερώστε μας άμεσα επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Συχνές Ερωτήσεις(FAQ)/ Επικοινωνήστε μαζί μας» που θα βρείτε στην ιστοσελίδα MasterCard.com και ακολουθώντας τις οδηγίες.

Πληροφορίες Χρήστη

Η μόνη πληροφορία που παρέχεται από τον Χρήστη σχετικά με την Υπηρεσία είναι ο ασύρματος αριθμός στον οποίο θα μεταδοθούν τα δεδομένα διεύθυνσης τοποθεσίας. Ο αριθμός θα χρησιμοποιηθεί από εμάς αποκλειστικά για την παροχή της Υπηρεσίας και δεν θα κρατήσουμε αντίγραφο του αριθμού κατόπιν παροχής της Υπηρεσίας. Εσείς μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε τον αριθμό για τέτοιες χρήσεις.

Εγγυήσεις και Περιορισμοί Ευθύνης

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε συνεχή και ασφαλή πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Η λειτουργία της Υπηρεσίας και η Ιστοσελίδα μπορεί να παρεμποδιστούν από πολυάριθμους παράγοντες που είναι εκτός του ελέγχου μας. Κατά συνέπεια, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιούμαστε και αποκλείουμε όλες τις ρητές και υπονοούμενες εγγυήσεις, όρους και προϋποθέσεις. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων, άυλων περιουσιακών στοιχείων ή φήμης, ή για οποιεσδήποτε άμεσες, ειδικές ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας ή της ιστοσελίδας μας. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποκήρυξη των εγγυήσεων ή τον αποκλεισμό των ζημιών, συνεπώς τέτοιες αποκηρύξεις και αποκλεισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Ανεξάρτητα από την προηγούμενη παράγραφο, αν διαπιστωθεί ότι είμαστε υπόλογοι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο, η ευθύνη περιορίζεται στο μεγαλύτερο από (α) τα συνολικά ποσά που καταβάλατε σε εμάς για την Υπηρεσία κατά τους 12 μήνες πριν από τη δράση που προκάλεσε την ευθύνη, και (β) 0.

Αποζημίωση

Θα πρέπει να μας αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς (τους υπαλλήλους, τους διευθυντές μας, τους πράκτορες, τις θυγατρικές εταιρείες, τις κοινοπραξίες και τους εργαζομένους μας), από οποιοδήποτε ισχυρισμό ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται ή προκύπτουν από την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας, ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων, ή τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, στο βαθμό που δεν προκλήθηκε από την παραβίαση της Συμφωνίας μας.

Άλλα

Εάν οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα της Συμφωνίας βρεθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή διάταγμα διαιτησίας αρμόδιου δικαστηρίου, το υπόλοιπο της εν λόγω Συμφωνίας θα εξακολουθεί να ισχύει και να εκτελείται σύμφωνα με τους όρους του.
Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν από εμάς ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, και θα ισχύουν από την ημερομηνία που δημοσιεύτηκαν. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις συμπληρώνουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική προστασίας που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας MasterCard και μαζί με αυτούς αποτελούν το σύνολο της πλήρους και οριστικής συμφωνίας, όσον αφορά το εν λόγω αντικείμενο. Όλα τα θέματα πρέπει να διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης.