Vahetustasu
mõiste

Vahendustasu on tasu, mida kaupmehe pank maksetehingu tegemise eest kaardi väljaandja pangale maksab. See aitab kompenseerida kaardi väljastaja panga riske ja kulutusi, mis on seotud kaardi väljaandmise ja haldamisega. MasterCardil on õigus kehtestada nii piiriülest kui riigisisest standardiseeritud vahendustasu. Standardiseeritud vahendustasu eesmärk on hoolitseda nii selle eest, et MasterCardi kaardid oleks laialdaselt käibel, kui ka selle eest, et võimalikult palju jaemüüjaid võtaks nende kaartide makseid vastu.

Kui kõnelda vahendustasusüsteemi läbipaistvusest, siis MasterCard on selles osas teerajaja. Allpool leiate allalaetavaid dokumente EMP-s kehtestatud vahendustasu ning nende vahendustasude kohta, mis MasterCard on kehtestanud EMP maade jaoks. Julgustame kaupmehi kõnelema otse oma pangaga või muu kaardimakse tunnustamise teenuse pakkujaga teemadel, mis puudutavad MasterCardi vahendustasusid, MasterCardi kaartide tunnustamist või nende kokkuleppeid kaardimakse tunnustamise osas.

Populaarsed allalaaditavad materjalid (ingliskeelsed):