Mida teha
pettuse korral

Tegutseme riski ja potentsiaalse kahju vähendamise nimel.

MasterCard on kehtestanud turvaprotseduurid, mis aitavad teil kaitsta oma ettevõtet kahjude eest.

Kui kahtlustate pettust

Kui teie töötajail tekib mingi tehingu käigus mingi kaardi või selle valdaja suhtes kahtlus, paluge neil helistada autoriseerimiskeskusse ning taotleda Kood 10 autoriseerimist.

Kood 10 autoriseerimine teavitab kaardi väljastajat kahtlastest tegevustest ilma klienti hoiatamata. Kood 10 kõne ajal võib teie pank pärida tehingu üksikasju. Teie töötaja ühendatakse kaardiväljastaja spetsiaalse operaatoriga, kes annab juhised vajalikuks tegevuseks.

Koodi 10 autoriseerimise taotemine

Kui teie töötajad kahtlustavad pettust, õpetage neid selles olukorras rahu säilitama ja kohe autoriseerimiskeskusse helistama. Kui operaator kõnele vastab, ütleb teie töötaja: "Taotlen kood 10 autoriseerimist." Ning toimib järgmiselt:

  • Säilitab rahu, et vältida kaardi esitaja hoiatamist.
  • Hoiab kahtlast kaarti enda käes.
  • Vastab operaatori küsimustele normaalse häälega lihtsalt "jah" või "ei".
  • Järgib operaatori juhiseid.
  • Töötajate turvalisuse huvides ärge mingil juhul laske neil klienti küsitleda ega püüda teda kinni hoida.

Kui tekib vajadus teavitada politseid, teeb seda operaator, sellal kui teie töötaja liinil ootab.

Pettusest teavitamine

Vahel toimuvad pettused isegi siis, kui on rakendatud tõhusaid ettevaatusabinõusid. Hoidke kontaktandmeid, mida töötajatel pettuse korral vaja läheb, kergesti ligipääsetavas kohas ja veenduge, et teie töötajad oskavad neid kasutada.

Kellega ühendust võtta

Kui toimub petturlik tehing, võtke abi saamiseks ühendust ühega järgmistest kontaktisikutest:

  • Teie pank või maksemenetleja
  • Teie õigusnõustaja
  • Teie kohalik politseijaoskond