Kuidas MasterCard
töötab

Tehingu protsess ja kaupmehe roll

Alljärgnev skeem aitab Teil paremini aru saada, milline on tehingus MasterCardi ja milline kaupmehe roll. Tehing on ost, mida alustab kaardi valdaja. Alltoodud skeem aitab teil paremini mõista MasterCardi ja kaupmehe rollidest tehingu protsessis.

Tehingu protsess on ostude seeria, mis saab alguse kaardi valdajast:

Kaardi väljastaja pank

Kaardi valdaja finantsasutus, MasterCardi litsentseeritud liige.

Kaardi valdaja

Kaardi väljastaja poolt kaardi valdajaks kinnitatud ja sellena heaks kiidetud isik, kelle andmeid on kontrollitud ning kellele väljastaja avab krediidiliini ja annab pangakaardi.

Kaupmees

Ettevõte, kes soovib tunnustada kaardimakseid ning kes vastab MasterCardi ja panga poolt kehtestatud nõuetele.

Kaupmeest teenindav pank

MasterCardi litsentseeritud liige, kes sõlmib kaupmeestega lepinguid pangakaartide teenindamiseks ja menetleb nende finantstehinguid.

MasterCard

MasterCard Worldwide, kes annab oma kaubamärgi kasutamise õiguse liikmeksolevatele finantsasutustele, kes pakuvad MasterCardi teenuseid oma tarbijatele ja kaupmeestele.