SecureCode

image

Въведение

Работим заедно, за да направим онлайн пазаруването по–сигурно за Вас и Вашите клиенти

Онлайн търговците се сблъскват с изключителни предизвикателства, когато приемат разплащателни карти в сферата на електронната търговия. За разлика от физическия, осезаем свят, в онлайн средата няма подписани документи за извършени продажби и следователно няма единен подход, на който търговците могат да се осланят при спорове с картодържатели, които твърдят, че не са направили едно или друго плащане и няма доказателства в обратна посока. Сега, благодарение на MasterCard SecureCode, най – накрая е наличен способ за защита на онлайн търговците от извършване на неоторизирани поръчки.

Използването на MasterCard SecureCode се инициира от уебстраницата на търговеца и си взаимодейства както с картодържателя, така и с банката – издател на картата. Щом клиентът стигне до полето за заплащане на покупката, изскача прозорец, в който следва да се въведе уникалният персонален код, издаден от банката на клиента. След въвеждането на кода банката автентикира картодържателя, който изпълнява трансакцията, и предоставя на онлайн търговеца изключително и достатъчно доказателство за направената онлайн покупка.

Един ясен бизнес казус

Резултатите от направеното проучване сред онлайн търговците, с оглед предоставянето на MasterCard SecureCode защита на потребителите, са наистина интересни:

  • 60% от сторниранията в електронната търговия са заради т.нар. „неоторизирани картодържатели“ (картодържателят отрича да е направил конкретна трансакция). MasterCard SecureCode позволява на онлайн търговците да намалят възможно най–много сторниранията и разходите по разкриване на измами.
  • 73% от потребителите, включени в проучванията на MasterCard, декларират, че високите нива на сигурност биха повлияли несъмнено на тяхното поведение и настроение към онлайн пазаруването. MasterCard SecureCode подкрепя и спомага за развиването на онлайн пазаруването.
  • MasterCard SecureCode помага за по–лесното, непосредствено и по–малко рисково приемане на картите в други държави, като по този начин онлайн търговците са насърчавани да откриват нови пазари.