Mastercard
търговски правила

Правилата на успеха

Всяко успешно сътрудничество работи главно, защото всяка страна изпълнява ролята и отговорностите си. Разбира се, с над 32 милиона обекта, мрежата на MasterCard оперира при определени правила, които информират, ръководят и осигуряват яснота на всички свои членове, доставчици и търговци. И ние сме уверени, че това включва и Вас.
Като доставчик или търговец на MasterCard, Вие сте от жизненоважно значение за нашия успех. Естествено, този успех е по-добре гарантиран, когато разбирате и имате достъп до правилата на MasterCard, както и когато сте наясно с тяхното приложение за Вашия бизнес. Ето защо ние държим да споделим с Вас нашите правила за търговските марки на MasterCard, Cirrus®и Maestro®.
Първото нещо, което трябва да знаете е, че ние изискваме от нашите банкови сътрудници и други финансови институции, издаващи карти и извършващи трансакции, да се съобразят с правилата на MasterCard. Тези членове, от своя страна, трябва да гарантират, че техните доставчици и търговците ще се съобразят с правилата на MasterCard.
Също така, моля имайте предвид, че правилата на MasterCard и други стандарти се променят често. Въпреки че ние винаги се стремим да обновявяме информацията в този сайт, е възможно тя не винаги да е абсолютно актуална. В случай на несъответствие между констатираните в този уебсайт документи и правилата и стандартите, които MasterCard счита за официални, ще важат официалните правила и стандарти.
Можете да изтеглите официалните правила и други важни документи от тук. Всички те са написани на aнглийски език.

Popular downloads: (in English)