MasterCard Worldwide

Политика за защита на личните данни

В сила от 09 септ. 2015.ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ НА MASTERCARD

Политика за защита на личните данни

БЪЛГАРИЯ

Дата на влизане в сила: 09.09.2015г.

MasterCard цени високо защитата на личните Ви данни. Политиката за защита на личните данни се прилага към Програмата за лоялност на MasterCard, (“Програмата”), достъпна на www.mastercard.bg/premium. Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до събраните лични данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Настоящият документ описва и мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и информация за връзка с нас по отношение на практиките на поверителност на MasterCard.

Лицето, което отговаря за събирането и използването на личните Ви данни при провеждане на Програмата е:
MasterCard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198
1410 Waterloo
Белгия

Участието Ви в Програмата се урежда от настоящата Политика за защита на личните данни, както и Общите условия на Програмата.
Настоящата Политика за защита на личните данни не урежда събирането и използването на личните Ви данни от уеб сайтове, съдържащи бранда MasterCard, от издателя на MasterCard картата Ви (напр. Вашата банка), или по повод каквато и да е комуникация, която може да се отнася до MasterCard извън Програмата (напр. комуникация, провеждана от банки, картоиздатели). Повече информация по отношение практиките за поверителност на MasterCard извън обхвата на Програмата, може да намерите в Глобалната политика за защита на личните данни на www.mastercard.com.
Малолетни и непълнолетни лица не са допустими за участие в Програмата.

Изберете някой от посочените линковете, за да отворите директно съответната секция:

Обратно към началото

Лични данни, които се събират в Програмата

MasterCard събира лични данни при реализация на Програмата. „Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано. Личните данни, които се обработват от MasterCard, се предоставят директно от Вас или се събират автоматично.

Обратно към началото

Лични данни, които предоставяте директно

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни в Програмата не е задължително, освен ако изрично не е посочно обратното с цел предоставяне на услугите ни. Имате възможност да не предоставяте лични данни на MasterCard, но в такъв случай може да не получите възможност да се ползвате от пълната функционалност на Програмата и/или да получавате информация за продуктите и/или услугите на MasterCard.

Регистрация за получаване на информация

Можете да се регистрирате за получаване на информация по отношение на оферти на MasterCard или други възможности, предоставяни в Програмата („Информационни бюлетини“). За осъществяване на регистрацията следва да предоставите част от личните си данни, а именно три имена и email адрес. В допълнение, следва да посочите типа на банковата Ви карта и името на банката картоиздател в регистрационната форма. За успешна регистрация следва изрично да се съгласите с Общите условия на Програмата и настоящата Политика за защита на личните данни.

Можете да се съгласите и да получавате информация за специални оферти в Програмата от MasterCard и партньори в Програмата. Можете по всяко време и напълно безплатно да се откажете от получаване на Информационни бюлетини или оферти чрез избиране на линка за отказ, съдържащ се в съответния email, или с изпращане на email чрез следния линк: https://www.mastercard.com/nl/consumer/marketing-e-mail-opt-out.html.

Персонализирани услуги и препоръки: Ако се регистрирате за получаване на Информационни бюлетини, личните Ви данни могат да бъдат използвани за предоставяне на персонализирани услуги и препоръки. Например, може да получавате предложения за продукти или други специални маркетинг дейности, които биха били от Ваш интерес.

Обратно към началото

Лични данни, които се събират автоматично

Определена информация за Вас може да се събира чрез автоматични средства (напр. чрез бисквитки (cookies), лог файлове (log-files), web beacons) при участие в Програмата. Данните, събирани автоматично, се обработват с цел подобряване на Програмата и предоставяне на най-добрите услуги и информация. Събраните данни предоставят информация, например, колко потребители са посетили уеб сайта на Програмата, кои са разгледаните страници, дали даден потребител е нов потребител или вече е посещавал страницата, и спомагат идентифицирането на елементи, към които проявявате интерес. Събраните данни спомагат също и за усъвършенстване на сайта и подобряване достъпа и работата Ви с него.
Лог файлове и IP адреси: Лог файловете представляват уеб сървър файлове (съдържащи информация като име на домейн или IP адрес, URL, код за http отговор, сайтът, чрез който се посетили Програмата или датата и продължителността на престоя Ви на страницата) и се създават автоматично при посещение на интернет потребител в конкретен сайт. IP адресът представлява уникален идентификатор, който определени електронни устройства използват, за да идентифицират и комуникират помежду си в интернет. При посещение на Програмата може да бъде събрана информация за IP адреса, използван от Вашето устройство, за свързване с интернет. Например, при избор на страница от Програмата сървърите ни регистрират IP адреса Ви. В комбинация с други данни, тази информация разкрива кои страници представляват най-висок интерес на посетителите, кои продукти интересуват клиентите ни, и какви оферти клиентите ни биха желали да получават. В допълнение, лог файловете спомагат за установяването на неизправности в телекомуникационното оборудване и на злоупотреби с телекомуникационните услуги.
Бисквитки (Cookies), web beacons и проследяващи връзки (tracking links): Програмата може да използва бисквитки (cookies), web beacons и проследяващи връзки (tracking links) (общо наричани “cookies”), за да функционира ефективно. Повече информация за използването на cookies, можете да намерите в Съгласие за бисквитки, публикувано на www.mastercard.bg. Можете да актуализирате или промените вашия избор и настройки за употребата на cookies от Програмата, използвайки Cookie Consent Tool.

Обратно към началото

Вашите права и възможности

Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме по отношение на Вас. MasterCard Ви предлага няколко възможности за типа лични данни, които се събират от Вас, начина на използване на личните данни и начина на комуникация с Вас.

Оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, или да изискате корекция, блокиране или изтриване на Ваши лични данни, в случай че са некоректни, неточни или неактуални. Подобно искане ще бъде удовлетворено съхласно приложимото законодателство. Можете да се противопоставите на използването на личните Ви данни от страна на MasterCard на законово основание, освен ако друго не е предвидено в закон.

По всяко време сте оправомощени да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги. Ако прецените, че не желаете MasterCard да обработва личните Ви данни, при отправено искане от Ваша страна, информацията за Вас ще бъде направена анонимна в базата данни, като всяка препратка или информация за Вас ще бъде изтрита.

По всяко време и напълно безплатно можете да се откажете от Информационния бюлетин или друга информация за продукти и услуги на MasterCard чрез използване на опцията за отписване, предоставяна във всеки електронен Информационен бюлетин или чрез използване на контактната форма в секцията „Връзка с нас“, находяща се в уеб сайта.

Обратно към началото

Информация, до която имат достъп трети лица

Лични данни, събрани по време и по повод Програмата, не се разкриват на трети лица, освен в случаите, посочени в настоящия раздел.

Личните Ви данни може да са достъпни до централата на MasterCard или негови партньори, включително MasterCard International и MasterCard Europe. Личните Ви данни може да бъдат предоставяни и на доставчици на услуги на MasterCard, предоставящи услуги по възложение на MasterCard във връзка с осъществяване на Програмата. Такива са например доставчици на операционната платформа, хостинг платформата и доставчици на услуги на клиенти. При използване на доставчици на услуги на трети лица се предрпиемат всички необходими мерки за осигуряване високо ниво на защита на личните Ви данни. MasterCard изисква обработването на лични данни от такива доставчици да се осъществява в съответствие с инструкциите на MasterCard с оглед гарантиране сигурността на личните данни. Тези доставчици на услуги не са оправомощени от MasterCard да използват или разкриват информацията, освен при необходимост за изпълнение на възложените услуги от името на MasterCard или в съответствие със законовите изисквания.

В допълнение, личните Ви данни могат да бъдат разкрити на трети лица: (1) в случай че се изисква по закон; (2) в случай че е по искане на съдебен орган, държавен орган или правоприлагащи органи; или (3) в случай че е необходимо или подходящо, за да се предотврати телесна повреда или имуществени вреди или във връзка с наказателно разследване на престъпна дейност.

MasterCard е оправомощено да прехвърли личните Ви данни, с които разполага, в случай че се разпореди с част или с цялото си търговско предприятие или активи. В случай че е налице подобно прехвърляне MasterCard ще положи всички необходими усилия по отношение използването на личните Ви данни от приобритателя в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни.

Обратно към началото

Международен трансфер на данни

Нашата политика позволява изпращането на лични данни към държави, различни от тази, в която първоначално са постъпили. Разпоредбите за защита на личните данни в тези държави могат да се различават от съответното законодателство за защита на данни в държавата на първоначално им постъпване. Съгласно нашата политика за сигурност и поверителност, ние изцяло защитаваме личните данни, когато ги изпращаме към други държави.

MasterCard е световна индустрия. За да използвате нашите услуги, Вие доброволно се съгласявате и ни позволявате да изпращаме Вашите данни към други държави, включително и САЩ, където се намира нашият централен офис. Ние прилагаме съответните законови разпоредби за защита на личните данни, когато изпращаме лични данни към държави извън Европейското икономическо пространство или Швейцария.

Обратно към началото

Поддръжка и защита на личните данни

MasterCard поддържа подходящи административни, технически и физически предпазни мерки за защита на лични данни от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неразрешено изменение, неразрешени достъп или разкриване, злоупотреба, и всякаква друга незаконна форма на обработка на лични данни, съхранявани от MasterCard. Достъпът до личните Ви данни е ограничен единствено до служителите, на които им е необходима във връзка с представянето на продукти и услуги, които биха били от Ваш интерес. MasterCard предприема и мерки по унищожаване или деидентификация на лична информация, в случай че не е необходимо да бъде съхранявана за напред.
MasterCard съхранява личните Ви данни само за времето и целите, за които са събрани, освен ако друго не е предвидено със закон.

Обратно към началото

Връзка с други уеб сайтове

В хода на Програмата може да бъдат предоставяни връзки към уеб сайтове, управлявани от трети лица, които не са собствени и не са под контрола на MasterCard. Например, Програмата може да Ви предостави възможност да споделите, да се свържете или да споменете каквото намерите за интересно в социални медии като Facebook или Twitter. Тези уеб сайтове са независими, не са част от Програмата и не са под контрола на MasterCard. Тези уеб сайтове може да разполагат със собствена политика за защита на личните данни, с която Ви препоръчваме да се запознаете при посещение на подобен уеб сайт.
MasterCard не носи отговорност за съдържанието на или политиката за защита на лични данни на такива уеб сайтове.

Обратно към началото

Актуализиране на Политиката за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни подлежи на периодично актуализиране без предварително уведомление. За съществени промени в Политиката за защита на личните данни MasterCard ще публикува съобщения в управляваните от MasterCard уеб сайтове. Измененията се отбелязват в началото на Политиката за защита на личните данни.

Обратно към началото

Връзка с нас

В случай че разполагате с въпроси, имате коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни или практиката за поверителност на MasterCard, или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с лицето за контакти във връзка с Програмата в България чрез email на следния адрес: dilyana@reforma.bg
Можете да се свържете с MasterCard и писмено на следния адрес:

Global Privacy Officer
MasterCard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198
1410 Waterloo
Белгия

Повече информация за практиките за поверителност на MasterCard можете да намерите в Глобалната политика за конфиднциалност, достъпна тук.

Обратно към началото