Комбинирана карта ®
MasterCard

Притежаваща предимствата едновременно на дебитна и кредитна карта

Многопрофилната карта MasterCard е мултифункционален продукт; една карта с дебитни и кредитни характеристики, предоставяща максимална свобода и гъвкавост. Тази карта позволява да изберете дали да я използвате като кредитна или като дебитна по време на покупката. Можете да избирате на място в магазина, по интернет или през банкомата. Дори по време на пътуване можете да избирате как да използвате Вашата карта. Една карта, един ПИН - преимущества на кредитна и дебитна карта. Други възможности, които многопрофилната карта MasterCard. Ви предлага включват избор на бизнес или персонална карта, кредитна или разплащателна карта и други. За повече информация се свържете с представител на МasterCard.

ХАРАКТЕРИСТИКИ